Jul 04

Extra föreningsmöte 27 augusti kl. 10.00

Årsmötet 2022-05-28 beslutade att det ska tas bort ur stadgarna att föreningen ska bedriva passbåtstrafik (se punkt 12 i årsmötesprotokoll 2022-05-28). Stadgeändringar behöver dock beslutas på två årsmöten.

Enligt stadgarna kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman.

Därför kommer kallelse och handlingar till extra föreningsmöte att mejlas eller postas till medlemmarna inom de kommande veckorna, via Kista tryckeri.

/styrelsen

Jun 13

Årsmötesprotokollet 2022

Nu är årsmötesprotokollet klart och justerat, och kan läsas nedan. Det undertecknade originalet finns hos sekreteraren, tomt 1:39.

Protokoll AET årsmöte 2022-05-28 justerat

Bilaga till årsmötesprotokoll 2022-05-28 Förlängning av passbåtstrafiken (3)

Jun 07

Tillfällig passbåt

Styrelsen söker någon alholmare som kan tänka sig att vara passbåtsförare fram till att annan lösning finns på plats. Begränsat antal turer per helg, egen båt eller passbåten, arvode etc. får vi komma överens om. Bränslekostnaden tar föreningen. Föreningsmedlem som kör föreningsmedlemmar samt närmaste familj, är det som kommer att gälla.
Om någon är intresserad så hör av dig till styrelsen via alholmen@gmail.com
/Styrelsen

Jun 07

Arbetsgrupp om passbåtsverksamhet

I anslutning till årsmötet tog Anna-Karin Vesterberg på sig att samordna intresserade av att starta passbåtsverksamhet i separat förening. Om du är intresserad kontakta Anna-Karin på mejl. Se meddelande från Anna-Karin nedan:
”Hej!
Efter årsmötet lördag 28/5 så var vi 21 hushåll som anmälde intresse av frågan kring fortsatt passbåtsverksamhet till Alholmen.
Nästa styrelsemöte är 2:a juli då de fattar beslut om datum för nästa stämma.
Efter nästa stämma har vi antingen beslutat om att ta bort kravet på passbåt från våra stadgar eller inte. Oavsett vad beslutet blir behöver vi en ny lösning för passbåten.
Det som händer nu:
Utifrån maillistan jag fick från mötet har jag lagt ut frågan på vilka som vill engagera sig i en arbetsgrupp som tar fram stegordningen i hur vi kan hitta en lösning för att ha igång passbåtsverksamheten.
Om du vill vara med i den arbetsgruppen, skicka namn, tomt, mailadress till mig på annakarin.vesterberg@gmail.com.
Jag vill ha ditt besked innan midsommar.
Ha en fin kväll!
/AK”

Jun 07

Inbrott

Tomt 1:66 har tyvärr haft inbrott någon gång under perioden december fram till nu, bra att känna till.

/Styrelsen

Jun 05

Medlemsavgiften

Nu är avierna för medlemsavgiften utskickad och ska ha landat i era mejlpostlådor om ni har uppgett mejladress, annars i era vanliga postlådor. Hör av dig om du har ändrat adress – mejladress eller vanlig adress –  på alholmen@gmail.com

/styrelse

 

Jun 01

Aktuellt från styrelsen

Tack!

Stort tack för att så många kom på årsmötet, trots vädret, 59 tomter var representerade! Protokollet läggs ut så snart det är klart och justerat.

Nu växer det så det knakar!

Vi får hjälpas åt att klippa öns stigar och rågångar, både markvegetation och buskar, för allas framkomlighet.

Avfallshantering

Kommunen bistår med informationsblad om avfallshantering. Läs gärna Infobrev Alholmen och Gräsholmen 2022

Resumé styrelsemöte 2022-05-14

Även detta styrelsemöte ägnades främst åt förberedelse av årsmötet. Möte hade hållits med kommunen om avfallshantering. Diskuterades en lösning med container i Slut. Gräsholmens ordförande deltog också. Det skulle sänka kostnaderna med hälften, och även ge inkomster till Slut-föreningen. Det finns nytt infoblad om avfallshantering som kommer anslås på anslagstavlorna och finnas på hemsidan. Två fastigheter har nya ägare, 1:90 och 1:4. Dansbanan saknar nu enbart ett räcke bakom bodarna och luckan, dörrar samt inredning ska färdigställas. Kommer kallas till en arbetsdag.

/Styrelsen

Maj 30

Midsommarfirande på Alholmen

Äntligen får vi fira midsommar gemensamt på ön! Festkommittén välkomnar till midsommarfirande:

Midsommarafton

14:30 Midsommarängen, lekar, lotter, fiskedamm och dans. Saft och bullar till alla barn.

21:30 Dans på dansbanan.

Midsommardagen

14:00 Fotboll på fotbollsplanen.

20:00 Brännboll på fotbollsplanen.

 

Maj 28

Påminner om årsmötet i dag

Välkomna kl 13 idag 28 maj på årsmötet på fotbollsplanen!

Apr 26

Kallelse årsmöte 28 maj kl. 13.00 på fotbollsplanen

 

Kallelsen och handlingar har mejlats den 20 april till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten.

Handlingarna: AET årsmöte 2022 alla handlingar

Välkomna på årsmötet! 

/Styrelsen