Jul 05

Grovsopor 2020

I år kan grovsophämtning inte ske på vanligt sätt på grund av Corona-pandemin. Det är omöjligt att hålla avstånd om vi alla under några timmar ska kasta sopor i containrar som vi brukar.

Föreningen hyr därför en släpkärra (för personbil) som Alholmens medlemmar kan boka och kostnadsfritt själva frakta grovsopor med. Vi börjar med perioden 15/7-15/8 som test, finns ett intresse utökar vi perioden. Lämpligast är Bromma återvinningscentral Linta Gårdsväg 16, sök karta/vägbeskrivning/öppettider på  ”återvinningscentral Bromma” .

Du bokar släpkärran på alholmen@gmail.com, du kan boka ett dygn i taget per fastighet, när du får bekräftelse på bokningen hämtar du nyckeln (till släpkärra och grind) på i bekräftelsen angiven tomt på Alholmen.

Föreningen hyr släpkärran för grovsopor som ska transporteras av Alholms-bor från Alholmen, behöver du släpkärra till annat ändamål så får du ordna det på annat sätt. Det är dock ok att använda släpet för transport av annat på tillbakaresan till Slut/Alholmen.

Släpkärran står i den inhägnade parkeringen i Slut med registreringsnummer KSE091. Den är låst på dragkulan, nyckel till släp och grind hämtas på angiven tomt på Alholmen efter bokningsbekräftelse.

Tänk på att sätta i kontakten för belysning/blinkers, hissa upp/låsa stödhjulet och att säkra lasten så att inget faller av släpet under resan. Spännband finns att låna om du inte har egna, skriv det i bokningen om behov.

Kontrollera belysning och eventuella skador på släpkärran innan avfärd från Slut och efter användningen. Om du hittar skador ta foto och skicka till alholmen@gmail.com om belysning/blinkers inte fungerar anmäl på alholmen@gmail.com

Har du själv åsamkat skador på släpkärran får du ansvara för ev. reparation/kostnad.

Styrelsen är väl medveten om att alla Alholms-bor inte utgår med bilen från Slut/Munsö men den övervägande majoriteten gör det. Styrelsen uppmanar till samarbete och samtransporter gällande grovsopor. Exempelvis kan den som har bokat släpkärran och ska köra grovsopor men har plats över på släpet informera övriga på Alholmen. Då kan efter överenskommelse förhoppningsvis någon som inte har bilen i Slut/Munsö (eller annan) få köra sitt kylskåp eller annat genom att ”haka på” transporten.

Det är alltid smartare att samarbeta, och boende på en ö är det en förutsättning för att det ska fungera på bästa sätt!

Styrelsen

Jul 05

Protokoll från årsmötet och avgiftsavier

Nu kan du läsa protokoll från årsmötet 2020-06-27. Avgiftsavierna är också utskickade via e-post. Om du inte har fått någon avi, hör av dig så snart som möjligt till alholmen@gmail.com

Anmäl e-post, eller om du har ändrat e-post, till alholmen@gmail.com

Jun 29

Styrelsemöte 27 juni 2020

Styrelsen höll sitt andra möte för året den 27 juni 2020, i direkt anslutning till årsmötet. 

Styrelsen konstituerade sig och utsåg firmatecknare.

Ordförande: Anders Karlsson

Sekreterare: Susann Asplund Johansson

Kassör: Hans Melander

Hamnkapten: Hans Thunholm

Öfogde: Jan Baldefors

Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Marie-Louise Jakobsson

Styrelsen var nöjda med årsmötet, då bland annat förslag till nya stadgar antogs enhälligt.

Styrelsen gick igenom den uppdragslista och åtgärdslista som löpande dateras upp.

Avier för medlemsavgiften skickas ut inom två veckor, i de flesta fall per e-post (e-post saknas dock till ngr medlemmar).

Det finns vildsvin på ön, och jakt med hund kommer ske i augusti.

Beslutades att grovsophämtning inte ska ske på vanligt sätt under Corona-pandemin. Föreningen kommer hyra släpkärra som medlemmarna kan boka för att själva köra grovsopor till tippen. Släpkärran kan bokas ett dygn/tomt genom att maila alholmen@gmail.com Närmare information kommer att läggas ut på webben.

Nya medlemmar, Alholmen 1:102, hälsas välkomna med besök av representanter från styrelsen.

Nästa styrelsemöte är den 8 augusti 2020.

Styrelsen

Jun 15

Passbåten i midsommartid

Nu i midsommartid kommer passbåten att ha lite andra tider för sina turer än vanligt, det gäller torsdagen den 18 juni och fredagen den 19 juni. Passbåtsföraren kör dessa dagar i princip skytteltrafik dagtid. Som vanligt måste man boka plats!

Turerna FRÅN Slut avgår kl 08:30: 09:30, 10:30 o s v till och med 17:30. Båten väntar på passagerarna i högst 5 minuter efter avtalad tid för avgång, sedan åker båten. Den som råkar missa sin tid får åka nästa lediga tid, eller om plats finns, med nästa tur. Var alltså noga med att passa tiden!

Om någon vill åka TILL Slut dessa två dagar så är det möjligt att boka plats då också, första sådan tur går kl 08:00 och sedan skytteltrafik enligt ovan.

Som vi tidigare informerat om är det p g a Corona speciella regler hur många som kan åka samtidigt. Var beredd på att sitta ute på båten, och anpassa klädsel efter väder. Kom ihåg att det är passbåtsföraren som bestämmer hur många passagerare som kan åka med varje tur.

Vi önskar alla en riktigt trevlig midsommar!

Styrelsen

Jun 14

Inför årsmötet 27 juni…

I år är det ju andra förutsättningar än vanligt för vårt årsmöte p g a Coronasmittorisk-/restriktioner.

Eftersom vi ska följa begränsningen med att maximalt  50 personer ska samlas så ber vi er att denna gång bara komma en person per medlemshushåll. Tänk också på att en person i år kan ha fullmakt från fler än en person.

Vi håller social distans på mötet, och vi kan inte använda bänkarna som sittplatser eftersom man då sitter för tätt. Glöm därför inte att ta med egen stol!

I år har inga motioner inkommit. Det har inte heller kommit in några nomineringar till utmärkelsen Årets Alholmare, så den delas därför inte ut i år.

Alltså ett annorlunda årsmöte, men vi ska gemensamt hantera det så bra som möjligt!

Väl mött!

Styrelsen

Jun 09

Snart är det midsommar

Så här är vi ju vana vid att det är på midsommarafton…men i år kan vi ju sorgligt nog inte ha något trevligt traditionellt gemensamt midsommarfirande i festkommitténs regi p g a Coronasituationen.

Gräset på midsommarängen är i alla fall som vanligt klippt, och om några exempelvis skulle vilja klä och resa midsommarstången (med iakttagande av alla Coronaregler så klart) så tror vi att det skulle vara väldigt uppskattat av alholmsborna. Och så klart fritt fram att använda ängen!

Glad midsommar!

Styrelsen

Jun 08

Ny informationsskrift om Alholmen

Skanna juni 8, 2020

Nu finns en ny informationsskrift om Alholmen med information om tomtägareföreningen, informationsforum, allmänningarna, dricks- och hushållsvatten, passbåten, ispromenad och isekor, bryggplats och gästbåtplatser, fiske, festligheter och aktiviteter, buller, sopor, djur och växter, eldning och åtgärder vid brand och akut sjukdomsfall/olycka.
Du hittar den på hemsidan under ” Alholmens tomtäg.för”, ”information om Alholmen juni 2020”, eller klicka på länken här i inlägget. Läs gärna!

Trevlig sommar!

Styrelsen

 

Maj 24

Alholmens brandskyddsplan

Brandskydd Folder till medlemmarna 20200510-1

Nu finns Alholmens brandskyddsplan på hemsidan, du hittar den under rubriken ”SOS, brand och sjukvård”. Förhoppningsvis kan du också nå den genom att klicka på länken här. Det är självklart jätteviktigt att alla tar del av den!

Styrelsen

Maj 17

Hjärtstartaren/defilibratorn har återvänt!

Nu har föreningens hjärtstartare/defilibrator flyttats  tillbaks till sin ordinarie plats i passbåtsstugans bod/lekstuga, vars dörr alltid är olåst. Där kommer den att finnas hela sommarsäsongen. Gå gärna förbi och kolla var den finns och bekanta dig med den, det är ju jättebra att vara hyggligt orienterad ifall du skulle behöva använda den. Förhoppningsvis behöver ingen använda den, men OM i fall att…

Styrelsen

 

 

Maj 16

Jakt av vildsvin

Jaktledaren och några andra öbor med jaktlicens kommer att jaga vildsvinen enligt gällande regelverk, detta sker på södra delen av ön (där vildsvinen f n håller till) kvälls- och nattetid fr o m mitten av nästa vecka. Inga hundar används i jakten. Så hör du skott så vet du vad det är som händer, och vi kommer att rapportera hur det går.

Styrelsen