Jul 14

Lyckat holkbyggeri och loppis!

Idag har hela 31 nya fågelholkar byggts här på Alholmen. Det har spikats med frenesi och stor glädje, och holkbyggare i alla åldrar deltog. Alla glada, både holkbyggare och de fåglar som nu får fina nya hem!

Även loppis var som vanligt trevligt och lockade mycket folk. Prylar som spelat ut sin roll hos någon Alholmare fyndades av någon annan – precis som det ska vara på loppis!

Styrelsen

Jul 14

Förberett för holkbygge idag 14 juli!

Förberedelserna för fågelholksbygget idag 14 juli är nu klara, ta med hammare och spik, eller skruvdragare och skruv, och kom till fotbollsplanen kl. 11.00.  Små och stora byggare välkomna!

Och kl. 14.00 är det loppis i festkommitténs regi, kom och sälj och köp!

Styrelsen

 

Jul 13

Sammanfattning av årsmötet

Protokollet  från årsmötet är klart, och kommer läggas ut på hemsidan och sättas upp på anslagstavlorna. Här kommer en sammanfattning:

Förvaltningsberättelse,  inklusive resultaträkning, samt balansräkning godkändes. Av överskottet 39 tkr fonderas 10 tkr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Arvodena beslöts vara i samma nivå som år 2017.

Verksamhetsplan och årsavgift,  1 050 kr varav 150 kr reduceras för  höströjare, fastställdes.

Till ordförande omvaldes Anders Karlsson, till kassör Tomas Reinsson och till öfogde Jan Baldefors. Som suppleanter omvaldes Björn Danell och Anton Lind, och nyvaldes Anna Jonasson. (hamnkapten och sekreterare valdes 2017 för två år). Till revisor omvaldes Johan Hilding och nyvaldes Christer Ernemar, och till revisorssuppleant nyvaldes Göran Alvemalm. Valberedningen bestående av Åke Magnusson, Lage Byström och Charlotta Hamrin Brohult omvaldes.

Styrelsen återtog stadgeförslaget vilket utformats utifrån de verkliga förhållandena i föreningen. Vissa delar var dock inte i  enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar. Förslaget liknar mer stadgar för samfällighetsföreningar, och styrelsen har nu börjat titta på om denna form vore mer passande. Fakta och för- och nackdelar tas fram. På nästa årsmöte planeras  en gemensam diskussion om hur man ska tänka beträffande ekonomisk förening – samfällighetsförening inför framtiden.

En motion om  att upprätta riktlinjer för festkommittén så att medlemmarna får insyn i arbete och ekonomi avslogs med motiveringen att festkommittén enligt tidigare årsmötesbeslut har en självständig ställning.

Festkommitten redovisade lyckat midsommarfirande med många deltagare och vinst på 1 775 kr.

Styrelsen informerade enligt GDPR om vilka uppgifter som finns registrerade, och för frågor och synpunkter hänvisas till styrelsen.

Fr o m nästa år kommer ”Årets Alholmare” att utses, nomineringar med motivering lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen

 

 

 

Jul 07

Holkbygge och Loppis 14 juli!

Kom till fotbollsplanen lördagen den 14 juli!

Kl.11.00 bygger vi fågelholkar att sätta upp på Alholmen. Tillsågade byggsatser finns på plats, ta med hammare och spik eller skruvdragare och skruv. Alla välkomna, små som stora!

Kl. 14.00 är det sedvanlig loppis i festkommitténs regi, här är tillfället att sälja och köpa!

Väl mött!

Styrelsen

Jul 01

Styrelsemöte 30 juni 2018

Här kommer en resumé från det styrelsemöte som ägde rum direkt efter årsmötet:

Styrelsen konstituerade sig, och består nu av:

Ordförande:  Anders Karlsson

Kassör: Tomas Reinsson

Öfogde: Jan Baldefors

Hamnkapten: Hans Thunholm

Sekreterare: Ingrid Widebäck

Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Anna Jonasson

Anna är ny i styrelsen, övriga utgjorde styrelse även under 2017/18.

Styrelsen fastställde datum för aktiviteten holkbygge, vilket sker den 14 juli kl.11.00 (alltså loppisdagen men tidigare på dagen), extra sommarröjning ”slåtter” av ängarna den 4 augusti och ordinarie Höströjning den 22 september ( båda med samling på fotbollsplanen kl.10.00).

Årets rådjursjakt blir den 7-9 november.

Nästa styrelsemöte är den 5 augusti.

Styrelsen

Jun 28

Årsmöte nu på lördag!

Vi ses på årsmötet nu på lördag den 30 juni kl 13.00 på fotbollsplanen, varmt välkomna!

styrelsen

Jun 21

Trevlig midsommar!

Vi ses på midsommarafton på midsommarängen kl. 14.30 för traditionellt midsommarfirande i festkommitténs regi  med dans runt vår fina midsommarstång, lekar, lotterier, kaffe-och-kakaförsäljning mm. Dans blir det från  kl. 21.00 på dansbanan på fotbollsplanen.

Och på midsommardagen blir det sedvanliga fotbollsmatcher för barn och vuxna på fotbollsplanen kl.14.00, och kl. 20.00 inleds sommarens brännbollssäsong (som fortsätter lördagar samma tid under sommarlovet).

Hoppas ni alla får en riktigt trevlig midsommar!

styrelsen

Jun 11

Tråkiga nyheter

Inom loppet av två veckor har vi hittat två rivna rådjur. Det ser ut som de skulle kunna vara rivna av hund eller varg ( det har setts varg i Färentuna under en längre tid). Om någon sett, eller vet, något så kontakta jaktledaren Hans Thunholm tel 076-8860021 eller styrelsen. Den som vill se bild på ett av de rivna rådjuren kan också kontakta jaktledaren.

Styrelsen

Jun 01

Första nya sopbehållarna har kommit!

Nu har vi fått de första fyra sopbehållarna, 4×3 säckar alltså, och resterande sex behållare ska levereras inom kort. De fördelas initialt efter sopentreprenörens bedömning av var det lämnas mest sopor, så får vi flytta om behållarna sedan ifall det behövs. En ny behållare är nu vid Södra bryggan, tre vid Norra bryggan och när de sex resterande anländer så placeras de vid Västra bryggan.

Och du som till äventyrs ännu inte börjat kompostera ditt komposterbara hushållsavfall – gör gärna det! På ett enkelt sätt får du finfin jord, och illalukten vid ”sopstationerna” minimeras till allas glädje.

Styrelsen

Maj 21

Nytt tak på telefonkiosken!

I

Här ser vi dagens arbete med att ge telefonkiosken ett mycket välbehövligt nytt tak!

styrelsen