Sep 19

Du som deltar i höströjning får tillbaka på arbetsavgiften

På årsmötet beslutades en arbetsavgift på 650 kr. Den som deltar i höströjning får tillbaka 500 kr av den. Höströjningen är den 25 september, samling klockan 10.00 på fotbollsplanen. För den som inte kan finns ett extra röjningstillfälle den 9 oktober, samma tid, samma samlingsplats. Välkomna!

Styrelsen

Aug 29

Vattenprover 2021

Nu är vattenproverna för 2021 klara. Alla brunnar är tjänliga men med anmärkningar.

Den västra brunnen har höga radonhalter, precis över gränsvärdet om man dricker direkt ur pumpen, när man pumpat ner vatten i en hink (prov 2 – vi tog två prover) så luftas radonet bort så pass mycket att radon-halten halverats och hamnar under gränsvärdet. Använd alltså öppna kärl för brunnsvattnet för att på så sätt vädra bort del av radonet. 

Läs mer om alla brunnarnas resultat och anmärkningar:

Provrapport 21328393 klar Märkning Pump 1 Söder

Provrapport 21328390 klar Märkning Pump2 Öster

Provrapport 21369752 klar Märkning_ Västra pumpen Provtagning nr 2

Provrapport 21328392 klar Märkning Pump3 Väster Provtagning nr 1

Provrapport 21328391 klar Märkning Pump4 Mitt

Tolkning av resultatet kan du läsa här: SGS_Test_av_ditt_Brunnsvatten_2021.pdf (sgsanalytics.se)

Aug 24

Resumé styrelsemöte 2021-08-14 i Väsby hage

Styrelsemötet hölls i Väsby hage, naturreservat på Munsö. Styrelsen vandrade från Slut till Väsby hage för att se hur det har röjts i naturreservatet. Det hade ringbarkats, döda träd låg kvar på sina håll och stora hasselbuketter bredde ut sig – en mycket lärorik och vacker tur.
Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom och stämdes av mot verksamhetsplanen. Ekonomin redovisades, avierna var utskickade och majoriteten hade betalat. Diskuterades organisationen för röjning. Det hade kommit in kommentarer om dåligt röjda stigar. Beslutades tillsätta grupp inom styrelsen som ser över hur röjning vid tomtgränser och på allmänningar kan bli bättre. Beslutades ta in offert för gemensamt inköp av varmkompost. För att få ner avgiften för hushållssoporna kommer styrelsen tillsammans med Gräsholmen och kommunen försöka hitta alternativ lösning.

Continue reading

Aug 08

Höströjning 2021

Redan dags att avisera höströjningen, som är den 25 september. Vi samlas som vanligt klocka 10.00 på fot-bollsplanen. Vi hoppas på att många medlemmar deltar. Då årsmötet beslutade att höja avgiften (och den del man får tillbaka om man röjer) kommer det även finnas möjlighet att delta 9 oktober klocka 10.00 om man är förhindrad 25 september.
Välkomna!
/styrelsen

Jul 23

Skärpt eldningsförbud råder

Skärpt eldningsförbud råder i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

För information om vad det skärpta eldningsförbudet innebär läs på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html

 

Jul 23

Information från styrelsen

Styrelsens ”Välkommen till Alholmen-besök” hos nya fastighetsägare är mycket uppskattade. Vi har fått förfrågan av redan befintliga fastighetsägare om möjlighet att få samma genomgång. Självklart går det bra. Vill du/ni få besök och få den informationen, skicka en förfrågan till alholmen@gmail.com Besök genomförs i mån av tid och efter överenskommelse.

/Styrelsen

Jul 16

Medlemsavgiftsavi

Den 12 juli ska ni ha fått en medlemsavgiftsavi i era e-postlådor. Hör av er till alholmen@gmail.com om det inte har kommit någon avi.

/styrelsen

 

 

Jul 12

Telefonängen 31 juli och 7 augusti

Den 31 juli slår vi Telefonängen. Vi samlas klockan 10.00, jag har två röjsågar och bensin. Toppen om vi kan vara 4 st och att några kan ta med egna röjsågar.
Den 7 augusti start klockan 10.00 räfsar vi och kör bort. Denna dag är det toppen om vi är MÅNGA med räfsor och ett glatt humör så går det fort👍
Sms:a gärna mig på 0768-77 51 85 så att jag vet vilka som deltar. Det bjuds på gofika vid bägge tillfällena. Tack för ert engagemang!
Väl mött
Anton 1:89

Jul 12

Östra ängen 24 juli och 31 juli

Den 24 juli slås Östra ängen. Vi samlas klockan 10.00 för att arbeta med röjsågar. Föreningen har två röjsågar, bra om ngr fler kan ta med egna röjsågar.

Den 31 juli klockan 10.00 räfsar vi och kör bort. Toppen om vi är många med räfsor och grepar så går det fort. Föreningen bjuder på fika vid båda tillfällena.

Välkomna!

Jul 11

Slåtter

Östra ängen slås den 24 juli och räfsas den 31 juli. Telefonängen slås den 31 juli och räfsas den 7 augusti. Välkomna att delta. Ett trevligt sätt att träffa andra på ön – utomhus och med corona-säkert avstånd.

/styrelsen