Apr 26

Kallelse årsmöte 28 maj kl. 13.00 på fotbollsplanen

 

Kallelsen och handlingar har mejlats den 20 april till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten.

Handlingarna: AET årsmöte 2022 alla handlingar

Välkomna på årsmötet! 

/Styrelsen

Apr 19

Resumé styrelsemöte 2022-04-02

Styrelsemötet ägnades åt genomgång och beslut om årsmöteshandlingarna, bland annat slutlig version av styrelsens förslag om passbåtsdrift, förslag på årsavgifter och verksamhetsplan. En motion hade inkommit. Kallelse och handlingar skickas ut i mitten av april, tidigast sex veckor innan årsmötet 28 maj. Ekonomin gicks igenom, den är stabil. Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom.

Sopkärlen öppnade 1 april. Datum för sophämtning 2022: 2/5, 30/5, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 29/8, 26/9, 7/11. I år blir det grovsophämtning. Styrelsen återkommer med datum, vad som får kastas etc.

Diskuterades projekt för höströjningen bland annat från norra udden ner till norra passbåtsbryggan. Projektet ingår i verksamhetsplanen och upprop görs om projektledare. Inga nya medlemmar just nu, men kommer tillkomma under våren då en fastighet bytt ägare.

Nästa möte den 14 maj.

 

Apr 17

Hjärtstartaren

Från och med i dag, 17 april, är hjärtstartaren på plats vid lekstugan vid passbåtsstugan. 

Apr 03

Sopkärlen

Vintern släpper inte riktigt taget. Nätterna är kalla och vi får vänta lite till innan isen gett sig. Men på Alholmen  går det nu att kasta hushållssopor. Kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 2 maj.

Vi ser fram emot en fin vår!

/Styrelsen

Mar 14

Resumé styrelsemöte 2022-02-17

Första styrelsemötet för året. Datum för årsmötet beslutades till 2022-05-28 kl. 13.00. Förvaltningsberättelsen för 2021 beslutades och skickas till revisorerna.

Beslutades om styrelsens förslag angående passbåtsdriften. Fyra förslag hade tagits fram under vintern, med kalkyler till varje förslag och även stadgeändringsförslag fanns i utkastform. Beslutades att lägga fram alla fyra förslagen till årsmötet som får diskutera och ta beslut. Styrelsen kommer rekommendera ett av förslagen, vilket framgår av handlingen.

Nya röjningsrutiner, i projektform har beslutats, och omfattar skötsel av allmänningar och fast egendom. Ett nytt projekt föreslogs, norr om midsommarängen och mellan stamfastigheten och stigen, där vi kommer följa Skogsstyrelsens plan om urglesning, ringbarkning m.m. Höströjningsdagar fortsätter som tidigare år. Röjning och projekt diskuteras vidare på styrelsemötet den 2 april. Projekten kommer presenteras i verksamhetsplanen.

Nästa styrelsemöte lördagen den 2 april.

Jan 27

Motioner till årsmöte

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2022. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen

Dec 19

God jul

Bästa alholmare,

god jul och gott nytt år! 

 

 

 

 

Foto: Anders Karlsson

 

Nov 29

Hjärtstartare finns inte under vintern

Hjärtstartaren är inflyttad för säsongen. Det betyder att vi inte har tillgång till hjärtstartare under vintern. Vid nödläge ring 112.

Obs! Texten är reviderad, var vänlig bortse från tidigare inlägg som var felaktigt.

/Styrelsen

 

Nov 28

Isekorna på plats

Vi hjälps som alltid åt att följa de här enkla reglerna, och det kommer fungera fint i år igen!

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är just du som ska använda dem just den dagen, eller helgen, men det kan du aldrig utgå ifrån, isekorna har i själva verket många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare den.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snöoväder och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar.

Vi hoppas på en fin vinter!

/styrelse

Nov 11

Jakten avslutad

Jakten är nu avslutad och ett vuxet djur sköts.