Jul 21

Sommarröjning

 

Den 29/7 Sommarröjning, samling på fotbollsplanen kl 10.00

I maj var Skogsstyrelsen på besök och tittade på våra marker, och kom med förslag på olika åtgärder, och det är lite av det vi skall pyssla med den här dagen.

Röjning av olika ängar är tanken, det är jättebra om så många som möjligt kan ta med egna röjsågar, med slyklinga,

Det kommer också behövas fyrhjulingar med vagnar för transport av klippet, och krattor naturligt vis.

Föreningen tillhandahåller bränsle till röjsågar och fyrhjulingar.

Korvgrillning mitt på dagen, tid meddelas senare.

Här är dokument från Skogsstyrelsen:

LBP Skötselplan_R1186-2017_7

Rådgivningskvitto LBP Skogens miljövärden_R1186-2017_6

Jul 19

Årsmötesprotokoll

Här kommer årsmötesprotokollet, originalet är justerat, och kopior finns på anslagstavlorna.

När vi scannat in det justerade protokollet så kommer det att läggas upp här inom kort!

Ha en fortsatt bra sommar…….

Länk:

Alholmen AET Årsmöte 2017

Jul 11

Styrelsmöten

Styrelsemöten

Den nyvalda styrelsen har haft två styrelsemöten, ett konstituerande direkt efter årsmötet och ett ordinarie den 8 juli. Här kommer en resumé av de beslut etc som sannolikt är av störst intresse för medlemmarna.

Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt, och att få en budget i balans under året har högsta prioritet. Styrelsen har därför som en del i detta infört ett generellt stopp för utbetalning av de extra dagarvoden som tidigare utbetalts med upp till 500 kr per dag. Om det ska göras undantag från stoppet, och då i mycket speciella fall, så ska framställan göras i förväg och beslut om beviljande av arvode fattas av styrelsen.

Vattenprover från brunnarna inklusive radonprov kommer att tas inom kort.

Beträffande vägfrågan på Norrudden så kommer möte för att lösa frågan genomföras med berörda tomtägare.  Två styrelseledamöter, med mandat från styrelsen i dess helhet, kommer att delta i mötet.

Vid den extra frivilliga röjningen den 29 juli kommer ängar att röjas. Den ordinarie höströjningen  kommer att äga rum den 30 september, båda har samling kl. 10.00 på fotbollsplanen och korv serveras vid lunchtid.

Styrelsen har besökt passbåtsstugan för att göra en preliminär bedömning av mer akuta renoveringsbehov.  Hamnkaptenen kommer göra  en underhållsplan. För att hålla kostnaderna nere kommer vi försöka använda så mycket begagnat material som möjligt. Då det idag bara finns två flytvästar i passbåten behövs självklart fler både för vuxna och barn, vi hoppas att kunna få tag på begagnat även här.

Hädanefter kommer representanter från styrelsen att besöka nytillkomna medlemmar för att hälsa välkommen och informera om ön och föreningen.

Styrelsens ambition är att gå ut med så snabb löpande information som möjligt,  och då främst på hemsidan/Facebook. I den resumé som kommer göras efter varje styrelsemöte presenteras datum för nästkommande möte.

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 28 juli.

Jul 08

Flytvästar!

Vi vill verkligen tacka alla som har skänkt flytvästar till passbåten, det har kommit in många flytvästar i olika storlekar!!

Ett stort tack till er.👍

 

Nu hoppas vi på samma engagemang till sommar röjningen den 29/7, mer info kommer här på hemsidan inom kort.

 

Hej alla medlemmar, styrelsen undrar om det finn någon/några som har flytvästar liggandes som inte ändvänds??

Passbåten behöver ha ett par stycken, både vuxna och barn, om ni kan tänka er att skänka dom vore fint!

Hör av er till hamnkapten eller ordförande

 

Tack på förhand

 

Jul 07

Gräsklippning

 


Då gräsklipparen har varit trasig en tid, så kan vi nu meddela att den är åter i bruk!

Och så hoppas vi att den håller en bra stund nu.

Trevlig sommar, och spela brännboll allt ni orkar nu…..

 

Styrelsen

Jul 02

Tack

Vi glömde nog en liten detalj på årsmötet, att tacka den avgående styrelsen.

Så ett stort tack till er!

Jul 01

Kortfattat från årsmötet idag…

Idag lördagen den 1 juli hölls föreningens årsmöte och totalt 62 av 100 tomter var då representerande.

Justerat protokoll kommer att anslås på anslagstavlorna och här på hemsidan. Kortfattat kan dock nämnas att stämman beslöt om höjd avgift enligt styrelsens förslag, samt m h t det bekymmersamma ekonomiska läget även en extra avgift om 300kr för år 2017.

Revisorerna ansåg att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet, stämman beslöt dock att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att återgå till tidigare ordning vad gäller röjning.

En ny styrelse utsågs vilken nu består av:
Ordförande Anders Karlsson
Sekreterare Ingrid Widebäck
Hamnkapten Hans Thunholm
Öfogde Jan Baldefors
Kassör Tomas Reinsson
Suppleanter Anton Lind och Björn Danell

Jul 01

På årsmötet…..

IMG_0414

På årsmötet beslutades det om att årsavgiften skulle höjas med 230 kr, samt en extra avgift på 300 kr,

Detta för att täcka upp det underskott som uppstått.

Då fakturorna var utskrivna i förväg, så blev det en liten hastig ändring i sista stund med bläckpennan, på dom som fick fakturan i handen vid mötet idag. Ni som får fakturan med posten ska förhoppningsvis få den rättad,

 

Ha en trevlig sommar, styrelsen

Jun 29

Årsmöte på lördag

3293465641_b4732568c1_o

Som meddelats i utskick via posten så hålls årets årsmöte i Alholmens tomtägareförening nu på lördag den 1 juli klockan 13 på fotbollsplanen på Alholmen. Välkomna då! Kaffe och fikabröd kommer att serveras efter mötet.

Här är den föreslagna dagordningen:

Alholmen 2017 dagordning

(Och för den som verkligen vill fördjupa sig så finns förra årets årsmötesprotokoll och det senaste årets styrelseprotokoll här på hemsidan under menyn ”Alholmens tomtägareförening”.)

Jun 24

Fotboll och brännboll

20170624_202516

Idag på midsommardagen klockan 14 är det fotboll enligt midsommartraditionen (om vädret tillåter): Alholmens öst mot väst – först barnmatch, sedan vuxenmatch. På fotbollsplanen.

Brännboll ordnas som vanligt varje lördagkväll klockan 20 hela sommaren. Så även under midsommardagens kväll! På fotbollsplanen såklart. Alla är varmt välkomna.

Tidigare inlägg «