Apr 20

Farväl Nasse!

Idag har vi kunnat säga farväl till Nasse!

Vi tackar de två skickliga jägarna Håkan och Stefan, som tillsammans med två hundar kom till Norra Bryggan kl. 07:20 imorse. På Telefonängen släpptes hundarna lösa, och de fick snart upp spår på Nasse och drev honom söderut. Redan kl. 7:48 sköts Nasse i Fiskarviken, och transporterades sedan med fyrhjuling till Norra Bryggan för avfärd med jägarnas båt.

Nasse var just en Nasse, dvs en galt, och vägde cirka 70-80 kg. Nu hoppas vi att vi slipper få besök av hans kompisar framöver.

Som sagt, stort tack till jägarna (inklusive de duktiga hundarna) och de öbor som var behjälpliga!

styrelsen

 

 

Apr 18

Jakt på fredag 20 april!

Som vi tidigare informerat om har kommunen gett tillstånd till skyddsjakt av vildsvinet på Alholmen. Polistillståndet är nu också klart och vattnet farbart med båt,  så jägaren kommer därför till Alholmen redan nu på fredag den 20 april. Jakten startar på morgonen och avslutas senast lunchtid,  och lös hund används i jakten.

Styrelsen

Apr 17

Information om vildsvinet

Vildsvinet som tyvärr kommit till vår fina ö har dessvärre förstört mycket genom sitt grävande. Hen har inte, vilket vi hade hoppats, gett sig av nu till våren utan verkar planera att stanna kvar på Alholmen.

Jaktledaren har varit i kontakt med Upplands- Bro kommun, och de beviljar nu skyddsjakt. De har förmedlat kontakt med jägare med hund, och de kommer till Alholmen så snart vattnet blir helt farbart med båt. Jägaren ordnar med polistillstånd m m för jakten.

Jakten kommer att bedrivas under vanlig veckodag/veckodagar, alltså inte under veckoslut eller helg, och så snart det bara är möjligt. Information kommer att ges på hemsidan/Facebookgruppen så fort datum är bestämt, sannolikt blir det dock med kort varsel eftersom man behöver ha koll på väder och vind. Anslag sätts också upp på öns anslagstavlor.  Så håll koll!

Har du frågor så kontakta jaktledaren Hans Thunholm tel 076-8860021.

Styrelsen

 

Apr 14

Inbrott på parkeringen i Slut

Meddelande från Sluts samfällighetsförening:

Dessvärre har det varit inbrott på parkeringen i Slut. Man har tagit hål på staketet på två ställen, och så vitt man kan se tagit tre båtmotorer. Två av motorägarna har nåtts, och man söker kontakt med den tredje. Inbrottet är polisanmält, och lagning av staketet är beställt.

Du som finns på Facebook, och ännu inte gått med i gruppen Sluts brygga – gör gärna det! Där lämnas info om sådant som händer och som kan vara bra att veta.

Mar 24

Styrelsemöte 18 mars 2018

På årets första styrelsemöte den 18 mars beslöts/diskuterades följande:

Dag för årsmötet fastställdes till lördagen den 30 juni.

Stadgarna måste revideras utifrån ändrad lagstiftning, och styrelsen har samtidigt gjort andra välbehövliga ändringar. Stadgarna kommer att behandlas/beslutas på stämman.

Styrelsen har uppdaterat informationsskriften om Alholmen, den nya versionen fastställdes.

En underhållsplan för passbåtsstugan fastställdes.

Beslöts att markera  ett skötselområde runt passbåtsstugan för att tydliggöra vilken mark passbåtsföraren ska sköta, samt ge en känsla av ”tomt” runt stugan.

Aktiviteter såsom fågelholksbyggen beslöts arrangeras under sommaren. ”Årets  Alholmare” kommer att utses.

Kommunen genomför f n upphandling av entreprenör för sophämtning på öarna, representanter för styrelsen har varit på samråd. Vi hoppas på bra resultat!

Nästa styrelsemöte är den 12 maj.

Styrelsen

 

 

Feb 07

Ovälkommen ny alholmsbo

De senaste vintrarna har det synts vissa spår av vildsvin på Alholmen. Denna vinter har olyckligtvis ett vildsvin definitivt tagit sig till ön – ja de simmar – och verkar tyvärr trivas bra här. Nassen har nu bökat ordentligt, det finns gropar som är närmare metern djupa, och uppbökade stenar och stubbar ligger runt groparna.

Styrelsen har diskuterat vad som kan göras, och bedömt att jakt i dagsläget inte är ett alternativ. Jakt av vildsvin är komplicerat, och bör bedrivas med hjälp av hund vilket dock inte får göras denna tid på året. Skott med kula är nödvändigt, men inte särskilt lämpligt på en befolkad ö med mycket begränsad yta.

Sannolikt väljer nasse att simma tillbaks dit hen kom ifrån när det blir mer liv och rörelse på ön. Vildsvin är skygga, men nu är det lite folk på ön och därför mysigt tyst och lugnt för nasse.

Så låt oss hålla tummarna  för att vädret snart blir sådant att många öbor kommer ut, och nasse därmed väljer att ge sig av.

Eventuella jaktfrågor kan ställas till jaktledare Hans Thunholm tel 076-8860021.

Styrelsen

 

Jan 11

Insatser vid passbåtstugan

Nu hjälps Tomas Gustavsson, Anders Karlsson och passbåtsförare Abbe åt att göra förbättringar runt passbåtstugan. Ett stort rötskadat träd har tagits bort, liksom träd som står så till att de riskerar att falla på passbåtstugan vid hård vind. Insatser för att skydda stugan och att skapa trevligare boendemiljö för passbåtsföraren!

Dec 31

Gott nytt år!

Gott nytt år! Hoppas alla får ett riktigt fint Alholmsår 2018!

önskar styrelsen

Dec 22

God jul!

God jul allihop!

önskar styrelsen och tomten

 

Dec 10

Problemet med isekorna är löst!

Idag söndag 10 december har det ordnats fram nya åror till den iseka vars ena åra gick av igår lördag 9 december, och alla isekorna är nu i funktion och ligger på sina ordinarie platser igen.

styrelsen