Jun 11

Tråkiga nyheter

Inom loppet av två veckor har vi hittat två rivna rådjur. Det ser ut som de skulle kunna vara rivna av hund eller varg ( det har setts varg i Färentuna under en längre tid). Om någon sett, eller vet, något så kontakta jaktledaren Hans Thunholm tel 076-8860021 eller styrelsen. Den som vill se bild på ett av de rivna rådjuren kan också kontakta jaktledaren.

Styrelsen

Jun 01

Första nya sopbehållarna har kommit!

Nu har vi fått de första fyra sopbehållarna, 4×3 säckar alltså, och resterande sex behållare ska levereras inom kort. De fördelas initialt efter sopentreprenörens bedömning av var det lämnas mest sopor, så får vi flytta om behållarna sedan ifall det behövs. En ny behållare är nu vid Södra bryggan, tre vid Norra bryggan och när de sex resterande anländer så placeras de vid Västra bryggan.

Och du som till äventyrs ännu inte börjat kompostera ditt komposterbara hushållsavfall – gör gärna det! På ett enkelt sätt får du finfin jord, och illalukten vid ”sopstationerna” minimeras till allas glädje.

Styrelsen

Maj 21

Nytt tak på telefonkiosken!

I

Här ser vi dagens arbete med att ge telefonkiosken ett mycket välbehövligt nytt tak!

styrelsen

Maj 20

Fakturan per mejl?

Det vore jättebra om så många medlemmar som möjligt kan tänka sig att få årsfakturan per mejl. Det spar tid och pengar (portot har ju dessutom nyligen höjts) för föreningen,  och man vet säkert att den kommer fram.

Så om du inte redan har gjort det, skicka ett mejl till alholmen@gmail.com där du skriver att du vill ha fakturan per mejl. Skriv namn och tomtnummer så att vi garanterat registrerar rätt, vi bekräftar att vi tagit emot ditt mejl.

Tack på förhand!

styrelsen

 

Maj 16

Hurra, vi får fler sopkärl!

Upplands-Bro kommun meddelade igår att vi kommer få tio nya sopsäckskåp, med plats för tre säckar i varje = 30 nya sopsäckar!

Några av de befintliga säckskåpen är i dåligt skick, och vi ska se om de går att renovera eller måste kasseras. De nya skåpen kommer levereras till Alholmen, och vi ska stå för att montera dem och göra ordning markytan där det behövs på ”sopstationerna” så att det får plats med fler skåp. Vi kan komma att behöva hjälp med detta av några medlemmar, och vi återkommer i så fall om detta.

Vi är glada för det goda samarbetet med kommunen, och att de nu satsar för att vi gemensamt kan göra en insats för miljön.

Passar också på att informera om att ett skötselområde nu markerats runt passbåtsstugan så det blir tydligt vilken mark passbåtsföraren ska sköta, och ge en känsla av ”tomt” runt stugan.

Styrelsen

Maj 05

Hämtning av hushållssopor

Representanter för styrelserna på Alholmen och Gräsholmen har under vintern varit på samrådsmöte med ansvariga på Upplands-Bro kommun angående ny entreprenad för sophämtningen. Kommunen aviserade kraftigt ökade kostnaderna för den nya entreprenaden, vilket i så fall skulle drabba oss öbor eftersom självkostnadsprincip gäller. Kommunen ville försöka hitta alternativa, och gärna mer miljövänliga, lösningar.

Det visade sig inte helt lätt, men Gräsholmen och vi accepterade följande lösning:

Vi får slänga sopor från början/mitten av april t o m första veckan i november, alltså utökad säsong t o m novemberlovet. Hela säsongen sker hämtningen varannan vecka, i år den 30 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober och 5 november.

En absolut förutsättning för att detta ska fungera under ”högsäsong” är att antalet soptunnor utökas. Vår linje är att kommunen ska stå för detta, vi inväntar skriftligt besked vad de beslutar i frågan. Vi hoppas också att vi alla kan tänka på miljön, och sopsortera och kompostera efter bästa förmåga.

Genom att glesa ut turerna har kostnadsökningen kunnat hållas nere, och det är miljömässigt fördelaktigt att antalet båttransporter minskar.

Vi återkommer på hemsidan och Facebook- gruppen så snart vi fått besked om utökningen av antalet soptunnor

Har du frågor så mejla ordförande Anders Karlsson ak.alholmen@gmail.com.

Styrelsen

Apr 25

Vår, snart sommar!

Idag den 25 april sjösätts passbåten, så nu går det bra att kontakta passbåtsförare Abbe och boka resor till och från vår fina ö. Från och med fredagen den 27 april kommer några av soptunnorna på vardera ”sopstation” vara iordningställda, och då kan vi börja slänga hushållssopor i de tunnor där det finns säckar.

Styrelsen

Apr 20

Farväl Nasse!

Idag har vi kunnat säga farväl till Nasse!

Vi tackar de två skickliga jägarna Håkan och Stefan, som tillsammans med två hundar kom till Norra Bryggan kl. 07:20 imorse. På Telefonängen släpptes hundarna lösa, och de fick snart upp spår på Nasse och drev honom söderut. Redan kl. 7:48 sköts Nasse i Fiskarviken, och transporterades sedan med fyrhjuling till Norra Bryggan för avfärd med jägarnas båt.

Nasse var just en Nasse, dvs en galt, och vägde cirka 70-80 kg. Nu hoppas vi att vi slipper få besök av hans kompisar framöver.

Som sagt, stort tack till jägarna (inklusive de duktiga hundarna) och de öbor som var behjälpliga!

styrelsen

 

 

Apr 18

Jakt på fredag 20 april!

Som vi tidigare informerat om har kommunen gett tillstånd till skyddsjakt av vildsvinet på Alholmen. Polistillståndet är nu också klart och vattnet farbart med båt,  så jägaren kommer därför till Alholmen redan nu på fredag den 20 april. Jakten startar på morgonen och avslutas senast lunchtid,  och lös hund används i jakten.

Styrelsen

Apr 17

Information om vildsvinet

Vildsvinet som tyvärr kommit till vår fina ö har dessvärre förstört mycket genom sitt grävande. Hen har inte, vilket vi hade hoppats, gett sig av nu till våren utan verkar planera att stanna kvar på Alholmen.

Jaktledaren har varit i kontakt med Upplands- Bro kommun, och de beviljar nu skyddsjakt. De har förmedlat kontakt med jägare med hund, och de kommer till Alholmen så snart vattnet blir helt farbart med båt. Jägaren ordnar med polistillstånd m m för jakten.

Jakten kommer att bedrivas under vanlig veckodag/veckodagar, alltså inte under veckoslut eller helg, och så snart det bara är möjligt. Information kommer att ges på hemsidan/Facebookgruppen så fort datum är bestämt, sannolikt blir det dock med kort varsel eftersom man behöver ha koll på väder och vind. Anslag sätts också upp på öns anslagstavlor.  Så håll koll!

Har du frågor så kontakta jaktledaren Hans Thunholm tel 076-8860021.

Styrelsen