Aug 13

Handlingarna till extra föreningsmöte

Kallelsen och handlingarna till extra föreningsmötet den 27 augusti klockan 10:00 skickades ut den 14 juli på mail och post till den som inte uppgett mailadress. Handlingarna hittar du även här. Se protokoll och bilaga från ordinarie årsmöte i tidigare inlägg här hemsidan.

/ Styrelsen

01_AET kallelse extra föreningsmöte 2022 dok 1 02_AET extra föreningsmöte 2022 dagordning dok 2 03_Handling pkt 7 dok 3

Aug 07

Sammanfattning från arbetsgruppens möten

En arbetsgrupp bildades för att undersöka förutsättningarna för att bilda en passbåtsförening efter årsmötets beslut om att gå på förslag D gällande passbåtsverksamheten (se handlingarna till årsmötet). Gruppen har nu lämnat en sammanfattning, vilken publicerades 5 augusti på Facebooksidan Vackra Alholmen i Mälaren https://www.facebook.com/groups/387140101326665/permalink/8133041280069803/

En kort resumé är att gruppen inte lämnar förslag på ny förening med motivering som framgår av sammanfattningen, arbetsgruppen upplöses samt att frågan åter lämnas till styrelsen. För mer information se gruppens hela sammanfattning på Facebooksidan Vackra Alholmen i Mälaren, länk ovan!

Om du inte har Facebook går det bra att mejla styrelsen på alholmen@gmail.com för att få sammanfattningen på mejl i stället.

/styrelsen

Aug 07

Grovsophämtning

Vi har inte fått exakt datum för grovsophämtning. Informationen från kommunen är att det blir senare delen av september. Mer information kommer efter den 22 augusti.

/styrelsen

Jul 08

Brev från öfogden

Hej alla Alholmare!

Det växer så det knakar på vår Ö!

Som ny öfogde vill jag framförallt börja med att säga ”Hej” till er alla. Tack också till Janne Baldefors tidigare insatser som öfogde.

Jag ser att vi behöver hjälpas åt för att hålla våra fina promenadstigar och Ö-natur i schakt. Detta för att vi alla ska ha möjlighet att kunna promenera, springa och cykla runt våra fina ö!

Flera delar av ön och stigar håller många av er efter och det är fint och glädjande att se.

Nu skulle vi behöva hjälpas åt ytterligare med några områden som behöver röjas, dels med fällda träd som rasat på stigen eller buskris/sly som hindrar att komma fram på våra gemensamma stigar.

På bifogad karta och bilder har jag markerat vilka områden som gäller denna gång.  Continue reading

Jul 08

Nytt från styrelsen

Uppdaterad info

Holkbygge och loppis 

Den 23 juli är det holkbygge på fotbollsplan samtidigt som loppisen pågår. Loppisen är en kombinerad loppis på fotbollsplanen och vandringsloppis. Start klockan 12.00.

 

 

Slåtter av ängarna 

Östra ängen slår vi den 24 juli och räfsar en vecka senare.

Telefonängen slår vi den 31 juli och räfsar en vecka senare.

 

 

 

 

 

Resumé från konstituerande styrelsemöte 2022-05-28

Styrelsen konstituerade sig, men det är årsmötet som utser samtliga poster. Två nya ledamöter: Charlotte de Besche och Jenny de Jong. Styrelsen består av: ordförande  Anders Karlsson, sekreterare Susann Asplund Johansson, kassör Hans Melander, hamnkapten Hans Thunholm, öfogde Charlotte de Besche, suppleanterna Björn Danell, Anton Lind och Jenny de Jong.

Beslutades firmatecknare och attestordning som tidigare; ordförande Anders Karlsson och kassör Hans Melander i förening är firmatecknare. I enlighet med tidigare attesterar kassören fakturor under 10 tkr, och ordföranden attesterar fakturor på 10 tkr och summor därutöver.

Styrelsen siktar på extra årsmöte, i början av augusti. Nästa styrelsemöte i början av juli.

Resumé från styrelsemöte 2022-07-02

Två nya ledamöter hälsades välkomna i styrelsen. Ekonomin, uppdrags- och åtgärdslistan, verksamhetsplanen och uppdrag från årsmötet gicks igenom, bl a uppdrag av årsmötet att utreda gästmedlemskap i föreningen. Beslutades kalla till ett extra årsmöte den 27 augusti kl. 10.00. Continue reading

Jul 04

Extra föreningsmöte 27 augusti kl. 10.00

Årsmötet 2022-05-28 beslutade att det ska tas bort ur stadgarna att föreningen ska bedriva passbåtstrafik (se punkt 12 i årsmötesprotokoll 2022-05-28). Stadgeändringar behöver dock beslutas på två årsmöten.

Enligt stadgarna kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman.

Därför kommer kallelse och handlingar till extra föreningsmöte att mejlas eller postas till medlemmarna inom de kommande veckorna, via Kista tryckeri.

/styrelsen

Jun 13

Årsmötesprotokollet 2022

Nu är årsmötesprotokollet klart och justerat, och kan läsas nedan. Det undertecknade originalet finns hos sekreteraren, tomt 1:39.

Protokoll AET årsmöte 2022-05-28 justerat

Bilaga till årsmötesprotokoll 2022-05-28 Förlängning av passbåtstrafiken (3)

Jun 07

Tillfällig passbåt

Styrelsen söker någon alholmare som kan tänka sig att vara passbåtsförare fram till att annan lösning finns på plats. Begränsat antal turer per helg, egen båt eller passbåten, arvode etc. får vi komma överens om. Bränslekostnaden tar föreningen. Föreningsmedlem som kör föreningsmedlemmar samt närmaste familj, är det som kommer att gälla.
Om någon är intresserad så hör av dig till styrelsen via alholmen@gmail.com
/Styrelsen

Jun 07

Arbetsgrupp om passbåtsverksamhet

I anslutning till årsmötet tog Anna-Karin Vesterberg på sig att samordna intresserade av att starta passbåtsverksamhet i separat förening. Om du är intresserad kontakta Anna-Karin på mejl. Se meddelande från Anna-Karin nedan:
”Hej!
Efter årsmötet lördag 28/5 så var vi 21 hushåll som anmälde intresse av frågan kring fortsatt passbåtsverksamhet till Alholmen.
Nästa styrelsemöte är 2:a juli då de fattar beslut om datum för nästa stämma.
Efter nästa stämma har vi antingen beslutat om att ta bort kravet på passbåt från våra stadgar eller inte. Oavsett vad beslutet blir behöver vi en ny lösning för passbåten.
Det som händer nu:
Utifrån maillistan jag fick från mötet har jag lagt ut frågan på vilka som vill engagera sig i en arbetsgrupp som tar fram stegordningen i hur vi kan hitta en lösning för att ha igång passbåtsverksamheten.
Om du vill vara med i den arbetsgruppen, skicka namn, tomt, mailadress till mig på annakarin.vesterberg@gmail.com.
Jag vill ha ditt besked innan midsommar.
Ha en fin kväll!
/AK”

Jun 07

Inbrott

Tomt 1:66 har tyvärr haft inbrott någon gång under perioden december fram till nu, bra att känna till.

/Styrelsen