Okt 17

Sista dag slänga sopor och sotning 2022

Sista dag att slänga hushållssopor

Sista dag att slänga hushållssopor i soptunnorna är 31 oktober.

Sotning v. 26 2022

Attunda Sot och Vent AB meddelar att de nästa sommar (2022) veckan efter midsommar (v. 26) kommer utföra sotning av samtliga fastigheter på Alholmen. Ni som köpt fastighet eller bytt hemadressen de senast 3 åren ska meddela detta till info@attunda.com eller ringa 08-59442055 till kontoret.

Okt 14

Resumé styrelsemöte 2021-10-02

Uppdrags- och åtgärdslistan gick igenom. Kontakter har hafts med kommunen angående sophanteringen. Vi tillsammans med Gräsholmen undersöker om det är möjligt med container i Slut, vilket avsevärt skulle sänka kostnaderna och ge hyresintäkter till Slutföreningen.

Ekonomin gicks igenom. I stort sett alla medlemsavgifter var inbetalda. Dansbanebygget kommer att redovisas separat på nästa årsmöte. Inga stora utgifter i övrigt är planerade.

Genomgång av protokoll från röjledarmöte och sammanfattning av höströjning 24 september samt planering av extra röjning 9 oktober. Det var 54 fastigheter som deltog i höströjningen. Det bedömdes att avgiftshöjningen och återbetalningen på 500 kr inte hade haft så stor inverkan, det brukar vara ca 50 fastigheter som deltar.

Ny organisation för röjning diskuterades. En arbetsgrupp hade tagit fram förslag som beslutades av styrelsen. Framöver kommer vi jobba i projekt med projektledare och målbild. Projekten kan vara engångs, flergångs eller fortlöpande arbeten. Projekten bestäms av styrelsen och presenteras i verksamhetsplanen på årsmötet. Exempel på projekt kan vara att bygga grillplatser, fixa på södra/norra bryggan, göra naturgynsamma insatser, röjning av sly resp. fällning/ringbarkning av träd, grusa stigar etc. Nuvarande röjledare välkomnas som projektledare i stället.

Styrelsen tar emot representant från Hushållningssällskapet den 7 oktober för att lära sig mer om skötsel av naturen på ön, och planering av kurs som vi hoppas på till våren 2022 riktad till alla medlemmar.

Passbåtsverksamheten och de krav som gäller för verksamheten diskuterades. Om vi inte följer kraven kan det få rättsliga påföljder så som dryga böter ev fängelse. Beslutades att lägga förslag till årsmötet om att ta bort bestämmelse om passbåt i stadgarna och att upphöra med passbåtsverksamheten i föreningens regi. Passbåten bör drivas i privat regi.

Två nya fastighetsägare besöks och hälsas välkomna. Festkommittén tillfrågas om den kan vara kvar i samma regi till nästa års midsommarfirande. Ny brandplan för Alholmen tas fram, bl a kommer brandsläckare att förvaras i nya bodarna vid dansbanan.

Styrelsen

 

Sep 19

Du som deltar i höströjning får tillbaka på arbetsavgiften

På årsmötet beslutades en arbetsavgift på 650 kr. Den som deltar i höströjning får tillbaka 500 kr av den. Höströjningen är den 25 september, samling klockan 10.00 på fotbollsplanen. För den som inte kan finns ett extra röjningstillfälle den 9 oktober, samma tid, samma samlingsplats. Välkomna!

Styrelsen

Aug 29

Vattenprover 2021

Nu är vattenproverna för 2021 klara. Alla brunnar är tjänliga men med anmärkningar.

Den västra brunnen har höga radonhalter, precis över gränsvärdet om man dricker direkt ur pumpen, när man pumpat ner vatten i en hink (prov 2 – vi tog två prover) så luftas radonet bort så pass mycket att radon-halten halverats och hamnar under gränsvärdet. Använd alltså öppna kärl för brunnsvattnet för att på så sätt vädra bort del av radonet. 

Läs mer om alla brunnarnas resultat och anmärkningar:

Provrapport 21328393 klar Märkning Pump 1 Söder

Provrapport 21328390 klar Märkning Pump2 Öster

Provrapport 21369752 klar Märkning_ Västra pumpen Provtagning nr 2

Provrapport 21328392 klar Märkning Pump3 Väster Provtagning nr 1

Provrapport 21328391 klar Märkning Pump4 Mitt

Tolkning av resultatet kan du läsa här: SGS_Test_av_ditt_Brunnsvatten_2021.pdf (sgsanalytics.se)

Aug 24

Resumé styrelsemöte 2021-08-14 i Väsby hage

Styrelsemötet hölls i Väsby hage, naturreservat på Munsö. Styrelsen vandrade från Slut till Väsby hage för att se hur det har röjts i naturreservatet. Det hade ringbarkats, döda träd låg kvar på sina håll och stora hasselbuketter bredde ut sig – en mycket lärorik och vacker tur.
Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom och stämdes av mot verksamhetsplanen. Ekonomin redovisades, avierna var utskickade och majoriteten hade betalat. Diskuterades organisationen för röjning. Det hade kommit in kommentarer om dåligt röjda stigar. Beslutades tillsätta grupp inom styrelsen som ser över hur röjning vid tomtgränser och på allmänningar kan bli bättre. Beslutades ta in offert för gemensamt inköp av varmkompost. För att få ner avgiften för hushållssoporna kommer styrelsen tillsammans med Gräsholmen och kommunen försöka hitta alternativ lösning.

Continue reading

Aug 08

Höströjning 2021

Redan dags att avisera höströjningen, som är den 25 september. Vi samlas som vanligt klocka 10.00 på fot-bollsplanen. Vi hoppas på att många medlemmar deltar. Då årsmötet beslutade att höja avgiften (och den del man får tillbaka om man röjer) kommer det även finnas möjlighet att delta 9 oktober klocka 10.00 om man är förhindrad 25 september.
Välkomna!
/styrelsen

Jul 23

Skärpt eldningsförbud råder

Skärpt eldningsförbud råder i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

För information om vad det skärpta eldningsförbudet innebär läs på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html

 

Jul 23

Information från styrelsen

Styrelsens ”Välkommen till Alholmen-besök” hos nya fastighetsägare är mycket uppskattade. Vi har fått förfrågan av redan befintliga fastighetsägare om möjlighet att få samma genomgång. Självklart går det bra. Vill du/ni få besök och få den informationen, skicka en förfrågan till alholmen@gmail.com Besök genomförs i mån av tid och efter överenskommelse.

/Styrelsen

Jul 16

Medlemsavgiftsavi

Den 12 juli ska ni ha fått en medlemsavgiftsavi i era e-postlådor. Hör av er till alholmen@gmail.com om det inte har kommit någon avi.

/styrelsen

 

 

Jul 12

Telefonängen 31 juli och 7 augusti

Den 31 juli slår vi Telefonängen. Vi samlas klockan 10.00, jag har två röjsågar och bensin. Toppen om vi kan vara 4 st och att några kan ta med egna röjsågar.
Den 7 augusti start klockan 10.00 räfsar vi och kör bort. Denna dag är det toppen om vi är MÅNGA med räfsor och ett glatt humör så går det fort👍
Sms:a gärna mig på 0768-77 51 85 så att jag vet vilka som deltar. Det bjuds på gofika vid bägge tillfällena. Tack för ert engagemang!
Väl mött
Anton 1:89