Jul 23

Skärpt eldningsförbud råder

Skärpt eldningsförbud råder i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

För information om vad det skärpta eldningsförbudet innebär läs på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html

 

Jul 23

Information från styrelsen

Styrelsens ”Välkommen till Alholmen-besök” hos nya fastighetsägare är mycket uppskattade. Vi har fått förfrågan av redan befintliga fastighetsägare om möjlighet att få samma genomgång. Självklart går det bra. Vill du/ni få besök och få den informationen, skicka en förfrågan till alholmen@gmail.com Besök genomförs i mån av tid och efter överenskommelse.

/Styrelsen

Jul 16

Medlemsavgiftsavi

Den 12 juli ska ni ha fått en medlemsavgiftsavi i era e-postlådor. Hör av er till alholmen@gmail.com om det inte har kommit någon avi.

/styrelsen

 

 

Jul 12

Telefonängen 31 juli och 7 augusti

Den 31 juli slår vi Telefonängen. Vi samlas klockan 10.00, jag har två röjsågar och bensin. Toppen om vi kan vara 4 st och att några kan ta med egna röjsågar.
Den 7 augusti start klockan 10.00 räfsar vi och kör bort. Denna dag är det toppen om vi är MÅNGA med räfsor och ett glatt humör så går det fort👍
Sms:a gärna mig på 0768-77 51 85 så att jag vet vilka som deltar. Det bjuds på gofika vid bägge tillfällena. Tack för ert engagemang!
Väl mött
Anton 1:89

Jul 12

Östra ängen 24 juli och 31 juli

Den 24 juli slås Östra ängen. Vi samlas klockan 10.00 för att arbeta med röjsågar. Föreningen har två röjsågar, bra om ngr fler kan ta med egna röjsågar.

Den 31 juli klockan 10.00 räfsar vi och kör bort. Toppen om vi är många med räfsor och grepar så går det fort. Föreningen bjuder på fika vid båda tillfällena.

Välkomna!

Jul 11

Slåtter

Östra ängen slås den 24 juli och räfsas den 31 juli. Telefonängen slås den 31 juli och räfsas den 7 augusti. Välkomna att delta. Ett trevligt sätt att träffa andra på ön – utomhus och med corona-säkert avstånd.

/styrelsen

Jul 06

Protokoll från årsmötet

Stort tack alla ni som kom på årsmötet i föreningen, den 19 juni 2021! Nu kan ni läsa protokollet. Den undertecknade versionen finns hos sekreteraren (Susann Asplund, 1:39).

Protokoll AET årsmöte 2021-06-19

/styrelsen

Jun 23

Resumé styrelsemöte 2021-06-19, konstituerande möte

Årsmötet beslutade om omval av samtliga poster i styrelsen.

Ordförande:   Anders Karlsson

Sekreterare:    Susann Asplund Johansson

Kassör:             Hans Melander

Hamnkapten: Hans Thunholm

Öfogde:           Jan Baldefors

Suppleanter:   Björn Danell, Anton Lind och Marie-Louise Jakobsson.

Beslutades firmatecknare och attestordning som tidigare.  Styrelsen var nöjd med dagens årsmöte, det var 40 tomter representerade.

Anders Karlsson berättade om besök av kommunens avfallsingenjör och avfallssamordnare. Kommunen hade inte några klagomål, utan ansåg att vi har välordnade sopstationer på Alholmen. På nästa möte utses arbetsgrupp att bereda sop- och avfallshantering. Beslutades att nya vattenprover skulle tas. Nästa styrelsemöte beslutades till den 31 juli 2021 kl. 10.00. Ändrades senare till den 14 augusti.

/styrelsen

Jun 23

Resumé styrelsemöte 2021-06-13

Fokus för mötet vara förberedelse av årsmötet den 19 juni 2021.

Förberedelse även av besök av kommunens avfallsingenjör och annan representant. De kommer visas runt och därefter diskussioner om sop- och avfallshanteringen.

Datum för slåtter beslutades: Östra ängen slås 24 juli och räfsas 31 juli och Telefonängen slås 31 juli och räfsas 7 augusti. Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom: dansbanebygget har startat och det kallas till arbetsdag lite längre fram. Framhölls vikten av att de som inte kan delta under röjdagarna ska få möjlighet utföra röjningsuppdrag annan dag. Ekonomi: beslutades att nivån för fonden och kassan tillsammans bör vara 200 000 kr. Styrelsen besöker nya medlemmar för att önska dem välkomna, tre fastigheter har nya ägare.

Nästa möte blir det konstituerande möte efter årsmötet den 19 juni.

/styrelsen

Jun 20

Passbåten i midsommar

Torsdag den 24 juni och fredag den 25 juni anpassas passbåten till busstider till Slut.

Torsdagen den 24 juni

Passbåten avgår från Slut kl 09:15, 10:15, 11:15 osv. till 17:15 och väntar max minuter, sedan avgår passbåten.

Fredagen den 25 juni

Passbåten avgår från Slut kl 09:35, 10:35, 11:35 osv till 17:35 och väntar max 5 minuter, sedan avgår passbåten.

De som missat sin tid, får åka nästa lediga tid eller om plats finns på nästa tur.

På grund av Corona kommer det bli begränsningar/restriktioner hur många som får åka samtidig, till exempel en familj på en tur, eller om två familjer åker samtidigt så sitter den ena inne och den andra ute.
Anpassa därför klädsel efter väder.

Trevlig midsommar!