Jun 12

Grovsopor

Även i år hyr  föreningen släpkärra (för personbil) som medlemmar kan boka kostnadsfritt och själva frakta grovsopor med. Lämpligast är Bromma återvinningscentral Linta Gårdsväg 16.

Boka släpkärran på alholmen@gmail.com, du kan boka ett dygn i taget per fastighet, när du får bekräftelse på bokningen hämtar du nyckel enligt överenskommelse.

Föreningen hyr släpkärran enbart för grovsopor som ska transporteras av Alholms-bor från Alholmen. Behöver du släpkärra till annat ändamål så måste det ordnas privat.

Släpkärran står i den inhägnade parkeringen i Slut. Tänk på att sätta i kontakten för belysning/blinkers, hissa upp/låsa stödhjulet och att säkra lasten så att inget faller av släpet under resan. Spännband finns att låna om du inte har egna, skriv det i bokningen om behov.

Kontrollera belysning och eventuella skador på släpkärran innan avfärd från Slut och efter användningen. Om du hittar skador ta foto och skicka till alholmen@gmail.com om belysning/blinkers inte fungerar anmäl på alholmen@gmail.com Har du själv åsamkat skador på släpkärran får du ansvara för ev. reparation/kostnad.

Styrelsen uppmanar till samarbete och samtransporter gällande grovsopor, för att det ska fungera på bästa sätt!

Styrelsen

Jun 09

Gemensamt midsommarfirande inställt

Festkommittén vill meddela att det gemensamma midsommarfirandet är inställt även i år,  på grund av corona-viruset och riskerna för smitta.
Festkommittén passar på att önska glad sommar till alla!

Maj 21

Kallelse årsmöte 19 juni kl. 13.00 på fotbollsplan

Kallelsen har mejlats till alla som vi har e-postadress till. Några studsade dock, kontakta styrelsen på alholmen@gmail.com och lämna rätt e-postadress. Ni som inte uppgett e-postadress får handlingarna på posten.

Du hittar även årsmöteshandlingarna här:

ALHOLMEN Kallelse alla handlingar

Coronaviruset innebär smittorisker och restriktioner så därför kommer vi även i år att ta bort bänkarna för att deltagarna inte ska sitta för tätt. Det är allas ansvar att hålla avstånd, vi behöver hålla ca 2 meter mellan varandra. Om restriktionen gäller då årsmötet hålls kom enbart en person per tomt till mötet. Det är möjligt att lämna fullmakt. En tillfällig lagändring gör att en person kan ha fullmakt från fler personer.

Välkomna!

/Styrelsen

Maj 19

Resumé styrelsemöte 2021-05-09

Vår ansökan om bidrag för miljöinvestering gicks igenom med anledning av Skogsstyrelsens besök på Alholmen. Vi beviljades det lägsta bidragsbeloppet. Skogsstyrelsen har föreslagit åtgärder bland annat ringbarkning, kraftig utglesning av björk och asp samt gynna hasselbuketter och lind. Information till medlemmarna kommer att tas fram.

Rapporterades från arbetet med att stärka röjledarnas roll och protokollet från det första röjledarmötet gicks igenom.

Styrelsens rutiner för beslut mellan mötena gicks igenom.

Sopkärlen öppnades 1 april och första hämtningen var 3 maj. Soporna hämtas lika många gånger som tidigare år men tätare under sommaren. Ny sopguide från kommunen kommer anslås på anslagstavlorna och hemsidan. Om vi får ner volymen så får vi grovsophämtning i stället.

Handlingar inför årsmötet den 19 juni klockan 13 på fotbollsplanen bereddes. Verksamhetsplanen och förslag till avgifter togs fram.

Uppdrags- och åtgärdslistan från förra året gicks igenom och uppdaterades i enlighet med beslut från mötet. Ekonomin gicks igenom. Följdes upp vissa åtgärder och uppdrag som inte låg på uppdragslistan. Noterades att föreningen har nya medlemmar på tre fastigheter. Priset på passbåtsturerna ändras inte. Konstaterades också att föreningen bör fundera på hur vi ska göra framöver då passbåten har många år på nacken, vi vet inte hur länge båten håller. Tillsattes ny arbetsgrupp som tar fram rekommendation för körning med fyrhjulingar på ön.

Nästa möte är den 13 juni 2021.

Maj 08

Passbåtsturerna inställda tillfälligt

Passbåtsturerna är inställda p g a tillfällig sjukdom. Men troligen går det att boka igen från torsdag kommande vecka. Under tiden hoppas vi på att ni kan samåka med grannar.

/styrelsen

Maj 04

Årsmöte

Årsmötet planeras till den 19 juni kl. 13 på fotbollsplanen. Vi följer utvecklingen av pandemin och hur de restriktioner som gäller utvecklas, för ett Corona-anpassat möte. Mer information kommer här längre fram.

/styrelsen

Apr 15

Passbåten

Nu är passbåten i sjön och Micke kör första turen 16 april klockan 18.00 från Slut. Boka på 070/750 0104. På grund av rådande förhållanden med covid-19, bestämmer Micke antal och hur man sitter i båten.  Då passbåten nu är i bruk kommer isekorna att läggas upp på ön.
/Styrelsen

Apr 01

Sopkärlen

Välkomna till en fin påskhelg, hoppas vi. Det går att kasta hushållssopor redan nu, men kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 3 maj. Har ni redan varit ute mycket på ön och har sopor att kasta, vänta med det till den 2 maj.

Glad påsk! /Styrelsen

Mar 09

Motioner till årsmötet

Det är redan dags att lämna in motioner till årsmötet, enligt våra nya stadgar. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2021. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen

Dec 31

Gott nytt år 2021!

Gott nytt år bästa alholmare! Vi hoppas på ett  nytt och bättre år då vi kan ha midsommarfest, loppis och bara ses!

/styrelsen