Åter till Sluts Samf. förening

Ordningsregler Sluts SFF.

​​​​​​ 1(2)

Utskick som mail och uppsatt på infotavlan 2015-09-13

Utsänt mail till alla medlemmar i Sluts SFF (har ni inte fått detta mail så kontakta undertecknad genom ett mail där ni talar om er nuvarande mailadr. så vi får korrigera adr. listan).
ORDNINGSREGLER HUR DEN INHÄNGNADE P-PLATSEN SKALL NYTJAS.
Höstperioden (båtupptagning och uppställning av båttrailer)

1) Alla båttrailer måste vara märkta med tomtnummer och gärna med ägarnamn och tel.nr.
2) Trailern parkeras på långsidan mot skogen d.v.s längst bort från grinden i första hand.
3) Om du måste ha din trailer kvar på Sunes mark över vintern, meddela hamnkaptenen.
4) Föreningen har en trailer för roddbåtar som står parkerad året om det är den som saknar handske.

(Vårperioden båtsjösättning och uppställning av tomma båttrailer på Sunes mark)
1) Alla båttrailer måste vara märkta med tomtnummer och gärna med ägarnamn och tel.nr.
2) I samband med iläggningen av båten skall trailern så fort det är möjligt köras upp till Sunes mark alt. tas med hem.
3) Även täckställningar m.m. skall bort.
4) Tomma trailer inkl. ev. vintertäckning som står på P-platsen efter sista Maj förbehåller sig styrelsen rätten att placera utanför inhägnaden.
5) Samtliga båtar uppställda inom inhägnaden måste vara borta senast sista Maj. Vid ev. förhinder Kontakta Hamnkapten.

2(2)
(Sommarperioden biluppställning)
1) Parkeringsytan är avsedd för bil och motorcykeluppställning.
2) Viss yta finns för förvaringslådor kontakta hamnkaptenen för anvisning av placering samt måste givetvis även dessa vara ordentligt märkta med tomt nr. och namn för att inte bli utflyttade från inhägnaden.
3) Bilarna placeras inom markerade ytor givetvis med hänsyn tagen till andra bilägare och samtidigt en maximal utnyttjande av ytan.

Som ni säkert känner till så har Sluts SFF ett ök med Sune som äger marker en bit upp efter vägen där vi får sommarförvara våra båttrailer.
Hittar ni inte dit så fråga någon granne som har båtplats eller kontakta hamnkaptenen som är ansvarig hos styrelsen.

En annan viktig sak är att låskätting som låser fast båten mot bryggan måste vara klädda med tygstrumpa, matta eller liknande för att skydda de galvaniserade y-bommarna. (tygstrumpa finns att köpa hos Hjertman i Bromma) Alla båtar skall ha förtöjningar anpassade för storm (min 10mm för liten båt) samt ryckdämpare av gummi som skyddar både båt och bom Försäkringsbolaget Atlantica har även en bild som visar hur man förtöjer en båt vid y-bommar, och grovlek på förtöjningen som försäkringsbolagen rekommenderar (Atlantica).

Hamnkapten
Hans Thunholm (e-post hthunholm@hotmail.com)
Tel 076-8860021

Rolf Spångberg (e-post rolf@rolfspangbergab.se)
Sekr. Sluts SFF