Åter till Alholmens tomtäg.för.

Röjning

Röjning sker på nytt sätt, i projektform med projektledare, och omfattar skötsel av
allmänningar och fast egendom. Projekten kan vara engångs, flergångs eller fortlöpande
arbeten. Exempel på projekt kan vara att bygga grillplatser, fixa på södra/norra bryggan, göra
naturgynsamma insatser, röjning av sly resp. fällning/ringbarkning av träd, grusa stigar etc.
Tidigare röjledare välkomnas som projektledare.

Sedvanlig höströjning i september. Frivilliga extra röjningar kommer också att ske. Datum
för höströjning och extra röjning annonseras på hemsidan och Facebooksidan samt
på anslagstavlorna.

Medlemmar uppmuntras föreslå och anmäla intresse till projektledare för att delta i projekt. Hör av er till styrelsen eller alholmen@gmail.com