Jun 21

Medlemsavgift

Tack alla som kom på årsmötet! Avierna med medlemsavgift är nu utskickade. Om det är någon som inte fått den hör av er till styrelsen på alholmen@gmail.com

Vi ses i midsommar!

/styrelsen

Jun 07

Midsommar på Alholmen

Festkommittén välkomnar till midsommarfirande på Alholmen.

Midsommarafton

14.30 på midsommarängen – klä midsommarstången och dans. Ta med blommor och egen fikakorg (ingen försäljning).

21.30 på fotbollsplanen – dans på dansbanan

Midsommardagen

14.00 på fotbollsplanen – fotbollsmatch

20.00 på fotbollsplanen – brännboll

/Festkommittén

Maj 26

Påminnelse årsmöte 10 juni

Påminner om årsmötet den 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen på Alholmen. Det finns möjlighet att lämna fullmakt för den som är förhindrad. Välkomna!

Maj 14

Resumé styrelsemöte 2023-04-22

Valberedningen besökte styrelsen. Årsmöteshandlingar gicks igenom inför utskicket. Ekonomihandlingarna hade granskats av revisorerna. Fullmakt är möjlig att lämna inför årsmötet, enligt stadgarna gäller en fullmakt per medlem. Diskuterades sophämtningen och ev. container i Slut, frågan tas upp på årsmötet. Annat som gicks igenom var att det under vintern hade fällts 16 träd och att nio hade ringbarkats. Styrelsen har pratat med Telia om liggande ledningar. Telias plan är att de åtgärdas i november 2023. Det konstituerande mötet i anslutning till årsmötet blir nästa möte.

/Styrelsen

Maj 12

Kallelse årsmöte 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen

Kallelsen och handlingar har mejlats den 5 maj till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten.

Alla handlingar AET årsmöte 2023 (2) och Protokoll AET årsmöte 2022-05-28 justerat (1) inkl bil

Välkomna på årsmötet!

/styrelsen

 

Apr 16

Resume styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-04-01

Mötet ägnades åt att gå igenom och färdigställa årsmöteshandlingarna, bland annat verksamhetsplanen, förslag om avgifter och det uppdrag årsmötet gav styrelsen förra året om att utreda gästmedlemskap där utomstående jurist anlitats. Fyra motioner till årsmötet gicks igenom och bereddes. Inom kort kommer sopkärlen öppnas, första hämtning är 2 maj. Diskuterades grovsophantering och om det skulle vara möjligt få container till Slut de år det inte är grovsophämtning. Valberedningen kommer kontaktas inför årsmötet.  Nästa möte är den 22 april.

/styrelsen

Apr 13

Sopkärlen

Nu har vintern äntligen släppt taget och fler kan åka ut till Alholmen. Det går bra att kasta hushållssoporna nu. Kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 2 maj.

Vi ser fram emot en fin vår!

/Styrelsen

Mar 26

Resumé styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-03-08

Första styrelsemötet för året. Beslutades datum för årsmöte till den 10 juni 2023. Beslutades förvaltningsberättelse. Uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap diskuterades. Styrelsen har anlitat extern juristhjälp. Juristens analys gicks igenom. Hela underlaget skickas ut med årsmöteshandlingarna. Ekonomin gicks igenom. Valberedningen kommer bjudas in till styrelsemöte.

Diskuterades hantering av hushållssopor och samtal med kommunen om att hyra container att placera i Slut, vilket skulle halvera kostnaden. Frågan tas upp med årsmötet för beslut om detta ska genomföras. Motionstiden till årsmötet löper fram till 31 mars.

Träd har fällts på allmänning och medlemmar kan meddela ordförande om man vill ha ved. Det kan behövas röjdag under våren, mycket rasade grenar på sina håll. Nästa möte hålls den 1 april.

Feb 01

Motioner till årsmötet

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2023. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen

Dec 19

God jul och gott nytt år

Vi önskar er alla en

god jul och ett gott nytt år!

/styrelsen