Okt 23

Resumé styrelsemöte 2023-10-22

Vi gick igenom ekonomin. En ny brandplan ska skickas till Attunda Brandkår för synpunkter. De nya stadgarna ligger på hemsidan. Från 2024 ska hushållssopor kastas i en container i slut, vi återkommer med mer information när vi har den. Röjdagarna genomfördes med gott humör och god framfart, tack alla deltagare! Bodarna vid dansbanan är klara och överskottsvirket sålt. Styrelsen kommer att inventera farliga bryggor och skrotbåtar och följa upp med lämpliga åtgärder.

Vi kommer flytta rastplatsen på norra till en närliggande, bättre plats.

Inga nya medlemmar. Nästa möte är i februari.