Category: Händer på holmen

Jun 09

Resumé styrelsemöte 2024-06-09

Tredje styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Gick igenom återstående förberedelser inför årsmöte där valberedningen rapporterade från sin sida. Grovsophämtning kommer ske en helg 2024. Datum och mer info kommer. Datum för slåtter och för höströjning sattes. Stora röjningen sker 12/10. Östra ängen slår vi 3 augusti och räfsar den 10 augusti. Projektledare är Anders Karlsson. Telefonängen slår …

Fortsätt läsa »

Maj 21

Välkomna på årets midsommarfirande på Alholmen!

Midsommarafton 21/6 Midsommarfirande på midsommarängen kl 14.30. Dans kring stången, lekar, fiskdamm och lotterier. Ingen fikaförsäljning i år – ta med er eget fika, blommor till stången och något att sitta på. All betalning via swish. Dans på dansbanan kl 21.30. Midsommardagen 22/6 Fotboll på fotbollsplanen kl 14.00. Saft kommer finnas för barnen, ta med …

Fortsätt läsa »

Maj 13

Hjärtstartaren är flyttad

Hjärtstartaren är flyttad till den östra boden på dansbanan. Dörren är låst med en hasp. Det finns även ett antal brandsläckare innanför den dörren.

Apr 21

Resumé styrelsemöte 2024-04–21

Andra styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Gick igenom förberedelser för årsmöte. Nya regler för sopsortering, info på hemsidan. Tomtägare kan anmäla intresse för sopbehållarna enligt instruktioner på hemsidan. Vi har bett om dispans för att få elda ris på ön. Dispans har getts för april. Nya medlemmar på tomt 1:43. Nästa möte hålls på …

Fortsätt läsa »

Apr 20

Insamling restavfall 2024

Nu är sopkärlen på plats och öppna för säsongen så att vi kan kasta vårt restavfall. Insamlingsplats är i huvudsak Sluts brygga men ett kärl finns även i Verkarviken. Det som får kastas är sk restavfall = det som inte kan sorteras för återvinning eller komposteras. Se kommunens hemsida för mer info. Matrester och annat …

Fortsätt läsa »

Feb 25

Resumé styrelsemöte 2024-02–25

Första styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Beslutades datum för årsmöte till den 29 juni 2024. Från 2024 ska hushållssopor kastas i en container i slut, möjligheten att också kunna kasta hushållssopor på Bro-sidan undersöks. Vi undersöker om vi kan få till en grovsophämtning 2024. Vattenprover ska tas på brunnarna i år. Info kommer att …

Fortsätt läsa »

Feb 14

Motioner till årsmötet

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2024. Motioner mejlas till styrelsen på annakarin.vesterberg@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna. /styrelsen

Nov 10

Till minne av bortgångne Sune Lindberg!

Och för hans långa relation tilloss på Alholmen skänker föreningen pengar till Diabetesfonden. Tack för allt Sune, Vila i frid!

Okt 23

Resumé styrelsemöte 2023-10-22

Vi gick igenom ekonomin. En ny brandplan ska skickas till Attunda Brandkår för synpunkter. De nya stadgarna ligger på hemsidan. Från 2024 ska hushållssopor kastas i en container i slut, vi återkommer med mer information när vi har den. Röjdagarna genomfördes med gott humör och god framfart, tack alla deltagare! Bodarna vid dansbanan är klara …

Fortsätt läsa »

Okt 15

Extra röjdag 21/10

Plats och tid: Fotbollsplanen kl 10.00 den 21/10. Projektledare denna dag är Anders Karlsson. Hör av er till honom för vidare frågor.