Category: Händer på holmen

Maj 26

Påminnelse årsmöte 10 juni

Påminner om årsmötet den 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen på Alholmen. Det finns möjlighet att lämna fullmakt för den som är förhindrad. Välkomna!

Maj 14

Resumé styrelsemöte 2023-04-22

Valberedningen besökte styrelsen. Årsmöteshandlingar gicks igenom inför utskicket. Ekonomihandlingarna hade granskats av revisorerna. Fullmakt är möjlig att lämna inför årsmötet, enligt stadgarna gäller en fullmakt per medlem. Diskuterades sophämtningen och ev. container i Slut, frågan tas upp på årsmötet. Annat som gicks igenom var att det under vintern hade fällts 16 träd och att nio …

Fortsätt läsa »

Maj 12

Kallelse årsmöte 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen

Kallelsen och handlingar har mejlats den 5 maj till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten. Alla handlingar AET årsmöte 2023 (2) och Protokoll AET årsmöte …

Fortsätt läsa »

Apr 16

Resume styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-04-01 Mötet ägnades åt att gå igenom och färdigställa årsmöteshandlingarna, bland annat verksamhetsplanen, förslag om avgifter och det uppdrag årsmötet gav styrelsen förra året om att utreda gästmedlemskap där utomstående jurist anlitats. Fyra motioner till årsmötet gicks igenom och bereddes. Inom kort kommer sopkärlen öppnas, första hämtning är 2 maj. Diskuterades grovsophantering och …

Fortsätt läsa »

Apr 13

Sopkärlen

Nu har vintern äntligen släppt taget och fler kan åka ut till Alholmen. Det går bra att kasta hushållssoporna nu. Kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 2 maj. Vi ser fram emot en fin vår! /Styrelsen

Mar 26

Resumé styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-03-08 Första styrelsemötet för året. Beslutades datum för årsmöte till den 10 juni 2023. Beslutades förvaltningsberättelse. Uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap diskuterades. Styrelsen har anlitat extern juristhjälp. Juristens analys gicks igenom. Hela underlaget skickas ut med årsmöteshandlingarna. Ekonomin gicks igenom. Valberedningen kommer bjudas in till styrelsemöte. Diskuterades hantering av hushållssopor och …

Fortsätt läsa »

Feb 01

Motioner till årsmötet

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2023. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna. /styrelsen

Dec 19

God jul och gott nytt år

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! /styrelsen

Dec 04

Isekorna på plats

Några enkla regler för isekorna Nu är isekorna på plats igen.  Vi hjälps som vanligt åt och det kommer fungera fint. 1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är du som ska använda dem just den här dagen, eller helgen, men isekorna har många användare. Det är …

Fortsätt läsa »

Okt 29

Om passbåten

Hej alla Alholmare! Styrelsen ser gärna att vi hjälps åt och gör vad vi kan för att få igång passbåtsdrift under säsong 2023. Det finns då två vägar, den ena är om någon föreningsmedlem kör föreningsmedlemmar i föreningens regi. Den andra att vi under vintern startar en ideell förening som har som målsättning att komma …

Fortsätt läsa »