Okt 15

Extra röjdag 21/10

Plats och tid: Fotbollsplanen kl 10.00 den 21/10.
Projektledare denna dag är Anders Karlsson.
Hör av er till honom för vidare frågor.