Vattenpumpar

Det finns fyra gemensamma fungerande brunnar. Vattenprover tas med jämna mellanrum.

Vattenprover 2021

Senaste proverna är från augusti 2021. Alla brunnar var tjänliga men med anmärkningar. Den västra brunnen har höga radonhalter, precis över gränsvärdet om man dricker direkt ur pumpen, när man pumpat ner vatten i en hink (prov 2 – vi tog två prover) så luftas radonet bort så pass mycket att radon-halten halverats och hamnar …