Åter till Sluts Samf. förening

Parkering av båttrailers

Även i år gäller att alla båtar och trailers ska vara borta från den inhägnade parkeringen under sommaren.

Samfälligheten har ju hyrt mark av Sune Lindberg, så att vi kan ställa våra trailers (med eller utan båt) där under sommaren. Så ni som har trailer på parkeringen, var vänliga och vidtag följande åtgärder:

– Flytta trailern till Sunes hage.  Har du inte märkt  trailern med namn och tomtnummer, så gör det.  När midsommarhelgen inträder ska P-platsen vara rensad från båttrailers.

Var finns Sunes hage?

Åk 1100 meter från parkeringen vid Slut mot Munsö kyrka, sväng höger mot
–  Prästutholmen
–  Utholmsvägen
–  Lugnet
(Skyltarna syns först när man har svängt in på Utholmsvägen.)

Kör 200 meter, passera ett vitt hus och sväng vänster där. Kör drygt 100 meter,
där finns hagen. Hitta en lämplig plats där och parkera trailern.

OBS! Samfälligheten har inget ansvar för trailers, bilar eller båtar, oberoende på om de står på parkeringen
eller i Sunes hage. Så se till att din trailer låses.