Åter till Vattenpumpar

Vattenprover 2021

Senaste proverna är från augusti 2021. Alla brunnar var tjänliga men med anmärkningar.

Den västra brunnen har höga radonhalter, precis över gränsvärdet om man dricker direkt ur pumpen, när man pumpat ner vatten i en hink (prov 2 – vi tog två prover) så luftas radonet bort så pass mycket att radon-halten halverats och hamnar under gränsvärdet. Använd alltså öppna kärl för brunnsvattnet för att på så sätt vädra bort del av radonet. 

Läs mer om alla brunnarnas resultat och anmärkningar:

Provrapport 21328393 klar Märkning Pump 1 Söder

Provrapport 21328390 klar Märkning Pump2 Öster

Provrapport 21369752 klar Märkning_ Västra pumpen Provtagning nr 2

Provrapport 21328392 klar Märkning Pump3 Väster Provtagning nr 1

Provrapport 21328391 klar Märkning Pump4 Mitt

Tolkning av resultatet kan du läsa här: SGS_Test_av_ditt_Brunnsvatten_2021.pdf (sgsanalytics.se)