Feb 25

Resumé styrelsemöte 2024-02–25

Första styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Beslutades datum för årsmöte till den 29 juni 2024.

Från 2024 ska hushållssopor kastas i en container i slut, möjligheten att också kunna kasta hushållssopor på Bro-sidan undersöks. Vi undersöker om vi kan få till en grovsophämtning 2024.

Vattenprover ska tas på brunnarna i år. Info kommer att läggas ut på hemsidan och anslagstavlor.

Nästa möte hålls på ön efter att isen gått.