Sluts Samf. förening

Snart är  det dags för upptagning av båtar ställ båten mot staketet på bortre långsidan i första hand. Och märk upp din vagn med tomtnummer och namn.

Har du frågor kontakta hamnkaptenen

Hans Thunholm: 0768860021

In- och utträde Sluts samfällighet

PM nov2020 (1)

Ordningsregler Sluts SFF.

​​​​​​ 1(2) Utskick som mail och uppsatt på infotavlan 2015-09-13 Utsänt mail till alla medlemmar i Sluts SFF (har ni inte fått detta mail så kontakta undertecknad genom ett mail där ni talar om er nuvarande mailadr. så vi får korrigera adr. listan). ORDNINGSREGLER HUR DEN INHÄNGNADE P-PLATSEN SKALL NYTJAS. Höstperioden (båtupptagning och uppställning av …

Parkering av båttrailers

Även i år gäller att alla båtar och trailers ska vara borta från den inhägnade parkeringen under sommaren. Samfälligheten har ju hyrt mark av Sune Lindberg, så att vi kan ställa våra trailers (med eller utan båt) där under sommaren. Så ni som har trailer på parkeringen, var vänliga och vidtag följande åtgärder: – Flytta trailern till …

Protokoll årsmöte Slut SFF 2016

Protokoll från årsmötet 2016 05 21, Slut samfällighetsförening protokoll slut SFF13062016

Protokoll årsmöte Slut SFF 2019

årsmötesprot-1

Protokoll årsmöte Slut SSF 2017

årsmötesprotokoll 2017 Pdf

Protokoll årsmöte Slut SSF 2018

årsmötesprot.2018 Pdf-1