Apr 21

Resumé styrelsemöte 2024-04–21

Andra styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Gick igenom förberedelser för årsmöte. Nya regler för sopsortering, info på hemsidan. Tomtägare kan anmäla intresse för sopbehållarna enligt instruktioner på hemsidan. Vi har bett om dispans för att få elda ris på ön. Dispans har getts för april. Nya medlemmar på tomt 1:43.

Nästa möte hålls på ön innan årsmötet.