SOS, brand & sjukvård

Allmän info om hjälp på och till ön:

Alholmens brandskyddsplan

Brandskydd Folder till medlemmarna 20220404

Defibrillator på ön

Föreningen har en defibrillator/hjärtstartare som finns i lekstugan vid passbåtsstugan. OBS! Under vintersäsongen, så finns inte hjärtstartare.