Åter till Alholmens tomtäg.för.

Styrelse 2017-18

Ordförande:                 Anders Karlsson, 070-436 28 52    Tomt 1:101

Sekreterare:                Ingrid Widebäck, 070-414 26 41     Tomt 1:9/1:8

Kassör:                        Tomas Reinsson, 070-455 94 28    Tomt 1:45,

Hamnkapten:               Hans Thunholm, 076-886 00 21     Tomt 1:40

Öfogde:                        Jan Baldefors, 070-943 84 48         Tomt 1:23

Suppleant:                   Björn Danell, 070-741 65 01           Tomt 1:82

Suppleant:                   Anton Lind, 070-778 83 36              Tomt 1:87

 

Styrelsen nås via mejladressen alholmen@gmail.com.
Från och med i år är ansvarsområdena följande:
• Ordföranden leder styrelsen.
• Sekreteraren är ansvarig för protokoll, korrespondens, hemsida, facebooksida, anslagstavlor och medlemsregister. Anmäl eventuella adressändringar till alholmen@gmail.com.
• Kassören är ansvarig för bokföring, fakturering och övrig ekonomisk förvaltning.
• Öfogden är ansvarig för röjningar på föreningens mark, pumpar och övriga tekniska tillgångar.
• Hamnkaptenen är ansvarig för föreningens bryggor och passbåtstrafiken.