Apr 20

Insamling restavfall 2024

Nu är sopkärlen på plats och öppna för säsongen så att vi kan kasta vårt restavfall.
Insamlingsplats är i huvudsak Sluts brygga men ett kärl finns även i Verkarviken.
Det som får kastas är sk restavfall = det som inte kan sorteras för återvinning eller komposteras. Se kommunens hemsida för mer info.
Matrester och annat biologiskt nedbrytbart avfall får inte kastas i restavfall utan ska komposteras i godkänd behållare.
Vi ber alla att hjälpas åt och se till att det fungerar på bästa sätt.
De sopkärl som förut använts för insamling på Alholmen delas ut efter förfrågan eller utlottning till fastighetsägare på Alholmen enl nedan.
Skicka in en förfrågan till hthunholm@gmail.com senast den 15 maj 2024.
Om efterfrågan överstiger tillgången kommer vi att lotta ut sopkärlen.
3 facks behållare, flera fastigheter går ihop i en gemensam förfrågan. Skriv tydligt vilka fastigheter som gör förfrågan.
1 facks behållare, en fastighet skriver förfrågan, skriv tydligt vilken fastighet som gör förfrågan.