Västra vattenför.

Västra vattenföreningen protokoll årsmöte 2019

Protokoll fr årsmöte 2019-07-27 udertecknat

Västra vattenföreningen protokoll årsmöte 2020

Skanna 7 aug. 2020

Västra vattenföreningen stadgar

Stadgar antagna vid årsmötet 2018-07-28-1

`Årsmöte 13 aug 2022

2022 års årsmöte i Alholmens västra vattenförening blir lördagen den 13 augusti kl 11 i Västra viken. Kallelse och handlingar skickas ut till medlemmarna via e-post.