Om Alholmen

Historia om Alholmen

HISTORIA OM ALHOLMEN MED OMNEJD Av Edvard Berg, Alholmen 1993 Förmedlad av Hedvig och Börje Lundvall, Bro Förord. Alholmen är en av Mälarens vackraste bebodda småöar, med för Mälardalen typisk flora och fauna och med en blandning av äng, hagar, åker och skog. Arealen är totalt ca 58 har = 116 tunnland varav ca 40 …

Kort om Alholmen

Om Alholmen och tomtägarföreningen! Alholmen har varit bebodd sedan 1600-talet. Genom tiderna har ön försörjt en jordbrukare och en fiskare. Förr i tiden var livet hårt, familjerna var stora och utkomsten från jord och vatten var inte alltid tillräcklig för att klara vintern. För att dryga ut inkomsterna tog öns innevånare extraknäck som daglönare på …