Aug 25

Elda rätt

Hej!

På grund av att styrelsen mottagit klagomål gällande grannstörningar av rök från eldar så vädjar styrelsen till våra medlemmar att uppdatera sig på vad som gäller på Alholmen / detaljplanerat område i Upplands Bro kommun, se bifogad länk.