Åter till Alholmens tomtäg.för.

Styrelse 2023-2024

Ordförande:      Anders Karlsson, 070-436 28 52      Tomt 1:101

Sekreterare:      Anna-Karin Westerberg, 070-060 60 30 Tomt 1:79

Kassör:                  Hans Melander, 070-548 20 78          Tomt 1:27/1:28

Hamnkapten:    Hans Thunholm, 076-886 00 21         Tomt 1:40/1:41

Öfogde:                 Charlotte de Besche, 070-442 36 63 Tomt 1:81

Suppleant:           Elin Roslund, 076-168 34 80                 Tomt 1:90

Suppleant:           Susann Örtengren, 070-440 17 19          Tomt 1:42

Suppleant:           Jenny de Jong, 073-951 5970              Tomt 1:30

Styrelsen nås via mejladressen annakarin.vesterberg@gmail.com eller per telefon enligt ovan.

Ansvarsområdena inom styrelsen:

Ordförande: Huvudansvarig för styrelsens arbete, bevakar styrelsens uppdags utförande samt är firmatecknare.

Sekreterare: För protokoll på föreningens/styrelsens möten, kallar till möten, förbereder årsmöteshandlingar samt utskick till medlemmarna. Ansvarig för hemsidan.
Kassör: Är firmatecknare, sköter föreningens ekonomi dvs bokföring, utbetalningar, bokslut, fakturerar medlemmarna årsavgiften, rapporterar ekonomiska läget till styrelsen, samt ansvarig för medlemsregister (anmäl ändrad adress, mejladress, telefonnummer till h.melander85@gmail.com).
Hamnkapten: Ansvarar för föreningens bryggor, byggnader, isekor samt föreningens brandplan.
Ögfogde: Ansvarar för öns markskötsel, stigarnas framkomlighet, organiserar röjningar i föreningens regi samt för föreningens maskiner.
Suppleanter: Back up för ordinarie styrelseledamöter. Kan vid behov kliva in som ordinarie ledamöter och kan även tilldelas egna uppgifter i styrelsens arbete.