Åter till Alholmens tomtäg.för.

Styrelse 2022-2023

Ordförande:              Anders Karlsson, 070-436 28 52      Tomt 1:101

Sekreterare:             Susann Asplund J. 073-656 28 87      Tomt 1:39

Kassör:                        Hans Melander, 070-548 2078             Tomt 1:27/1:28

Hamnkapten:           Hans Thunholm, 076-886 0021           Tomt 1:40/1:41

Öfogde:                        Charlotte de Besche, 070-442 3663 Tomt 1:81

Suppleant:                   Björn Danell, 070-741 6501                 Tomt 1:82

Suppleant:                   Anton Lind, 070-778 8336                     Tomt 1:87

Suppleant:                   Jenny de Jong, 073-951 5970              Tomt 1:30

Styrelsen nås via mejladressen alholmen@gmail.com eller per telefon enligt ovan.

Ansvarsområdena inom styrelsen:
• Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för föreningens kontakt med kommunen och andra ev. myndighetskontakter.

• Sekreteraren är ansvarig för protokoll, korrespondens, hemsida, facebooksida och anslagstavlor.
• Kassören är ansvarig för bokföring, fakturering,  övrig ekonomisk förvaltning samt medlemsregister (anmäl ändrad adress, mejladress, telefonnummer till alholmen@gmail.com).

• Öfogden är ansvarig för röjningar etc  på föreningens mark, dricksvattenpumpar, brandsprutan och övriga tekniska tillgångar.
• Hamnkaptenen är ansvarig för föreningens bryggor, passbåtsstugan och passbåten. Är styrelsens kontaktperson för passbåtsföraren.