Feb 01

Motioner till årsmötet

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2023. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen

Dec 19

God jul och gott nytt år

Vi önskar er alla en

god jul och ett gott nytt år!

/styrelsen

Dec 04

Isekorna på plats

Några enkla regler för isekorna

Nu är isekorna på plats igen.  Vi hjälps som vanligt åt och det kommer fungera fint.

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är du som ska använda dem just den här dagen, eller helgen, men isekorna har många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare den.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snö och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar.

Trevlig tur!

Jakten 

Under jakten på Alholmen den 9 – 11 november fälldes två rådjur.

Okt 29

Om passbåten

Hej alla Alholmare!

Styrelsen ser gärna att vi hjälps åt och gör vad vi kan för att få igång passbåtsdrift under säsong 2023.

Det finns då två vägar, den ena är om någon föreningsmedlem kör föreningsmedlemmar i föreningens regi. Den andra att vi under vintern startar en ideell förening som har som målsättning att komma igång så fort som möjligt i vår.

Styrelsen har under innevarande år ställt frågan om det finns någon/några medlemmar som vill köra i föreningens regi men inte fått någon respons och antagligen finns inga intressenter nästkommande säsong heller. Då återstår alternativet att några bildar en ideell förening.

Styrelsen ställer därför frågan om det finns några personer som är villiga att undersöka förutsättningarna för att starta en ideell förening för passbåtsdrift.

Representanter från styrelsen hjälper till vid behov.

Ni som är intresserade av att vara med och starta en ideell förening mejla till alholmen@gmail.com senast 31 december.

Om vi får ihop några personer så ser vi till att hålla första mötet under januari.

Hälsningar styrelsen

 

Okt 26

Nytt från styrelsen

Sista dag kasta sopor

Den 6 november är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlen.

Resumé styrelsemöte 2022-10-09

Diskuterades aktuellt läge för passbåtsfrågan. Ett diskussionsmöte för medlemmar hölls den 2 oktober. Det var 12 personer närvarande, och två från styrelsen som svarade på frågor. Den samlade bedömningen var att det blev tydligare i sak och att det var bra att mötet hölls. Ytterligare ett informationsmöte kan hållas innan årsmötet, om det behövs. För uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap kommer styrelsen undersöka möjlighet ta in juridisk expertkunskap för tolkning av lag om ekonomiska föreningar.

Röjningsdagarna 1 och 8 oktober var mycket bra. Det var fyra områden som röjdes; badplats, stigen på norra sidan, norr om midsommarängen och stigarna. Även grovsophämtningen fungerade bra, alla kunde kasta det som skulle kastas och containrarna var inte överfyllda. Ekonomin gicks igenom, nästan alla medlemsavgifter var betalda. Det blir jakt den 9 – 11 november. Konstaterades att det troligen även finns vildsvin på ön.

Nästa möte blir efter årsskiftet. Motionstiden för motioner till årsmötet 2023 går ut sista mars.

/styrelsen

Okt 20

Jakt

Obs! Det blir jakt på ön den 9 – 11 november.

Okt 02

Ytterligare röjningstillfälle 8 oktober

Stort tack alla som deltog i röjdagen den 1 oktober!

På lördag 8 oktober kl. 10.00 – 14.00 finns ytterligare ett tillfälle att röja. Röjningen sker i projektform även på lördag, och inriktningen är västra viken och stigarna till och från västra viken.

Samling kl. 10 i västra viken.

Välkomna!

Sep 27

Röjdag 1 oktober

Tid: 10 -15 

Plats: Fotbollsplanen

Lunch: Fotbollsplanen 12.30 korvgrillning (veg.alt finns)

Snart är det dags för röjdag på Alholmen. Nytt för årets röjdag är att vi jobbar i sk. projektform. Detta för att vi ska värna om Mälarens naturliga flora och fauna med ängar, hagar, åker och skog.

Nedan presenteras 3 områden:

Projekt 1. Skogen

Projekt 2. Badstranden

Projekt 3. Strandstigen

Projektområden, se karta för RÖJDAG 1 OKT -22

Ni, som medlemmar, delas på röjdagen in i dessa områden alt. kan ni anmäla till mig i förtid vilket område du vill röja på under röjdagen: Charlotte de Besche, öfogde debesche@gmail.com

Ett avdrag på 500 kr på avgiften kommer att dras för de medlemmar som närvarar på röjdagen. Ni som redan röjt på områden tidigare och anmält det till mig kommer även inkluderas till avdraget.

Sep 18

Förrättningskvitto Transportstyrelsen och information om passbåtsfrågan

Bakgrund: Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening har under många år transporterat betalande passagerare med passbåt Alholmen – Slut och ibland transporter från/till andra platser. Detta trots att det medför brott mot Sjölagen och Fartygssäkerhetsförordningen samt att vi inte följt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) för att säkra att båten är sjövärdig. Att transportera betalande passagerare är kommersiell verksamhet, vilket innebär långtgående krav från myndigheter så som Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan mm. Dessa krav har inte uppfyllts och har inneburit en stor ekonomisk risk för Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening.

På hösten 2021 vid upptagning av passbåten stoppades därför passbåtsdriften av styrelsen.

Continue reading

Sep 07

Resumé styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2022-08-20

Det extra föreningsmötet diskuterades och gicks igenom. Årsmötesprotokollet gicks igenom angående uppdraget att utreda gästmedlemskap. Informerades om att Transportstyrelsen kommer och tittar på passbåten. Arbetsgruppen om passbåtsverksamheten, som bildades efter årsmötet, var inbjuden till styrelsemötet och deltog med två medlemmar. Diskuterades de olika synsätten – arbetsgruppens (publicerades på Facebook sidan Vackra Alholmen 2022-08-05 och refererades på hemsidan www.Alholmen.nu 2022-08-07) och styrelsens (fyra alternativ på årsmötet).

Beslutades att föreningen ger presentkort till de som kör egna röjsågar/motorsåg på röjdagen. Beslutades köpa in ytterligare två röjsågar, klingor, växelhus, bensin etc. inför röjdagen. Nästan alla medlemsavgifter var inbetalda. Namn på nya styrelseledamöter har skickats till Bolagsverket. Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom och daterades upp. Det är fortfarande medlemmar som önskar låna släpet som föreningen tillhandahåller gratis till medlemmarna för att köra grovsopor. Nästa möte hålls efter extra föreningsmöte.

Styrelsebeslut 2022-08-24

Beslutades ställa in extra föreningsmötet.

/Styrelsen