Apr 16

Resume styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-04-01

Mötet ägnades åt att gå igenom och färdigställa årsmöteshandlingarna, bland annat verksamhetsplanen, förslag om avgifter och det uppdrag årsmötet gav styrelsen förra året om att utreda gästmedlemskap där utomstående jurist anlitats. Fyra motioner till årsmötet gicks igenom och bereddes. Inom kort kommer sopkärlen öppnas, första hämtning är 2 maj. Diskuterades grovsophantering och om det skulle vara möjligt få container till Slut de år det inte är grovsophämtning. Valberedningen kommer kontaktas inför årsmötet.  Nästa möte är den 22 april.

/styrelsen