Dec 04

Isekorna på plats

Några enkla regler för isekorna

Nu är isekorna på plats igen.  Vi hjälps som vanligt åt och det kommer fungera fint.

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är du som ska använda dem just den här dagen, eller helgen, men isekorna har många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare den.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snö och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar.

Trevlig tur!

Jakten 

Under jakten på Alholmen den 9 – 11 november fälldes två rådjur.