Maj 12

Kallelse årsmöte 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen

Kallelsen och handlingar har mejlats den 5 maj till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten.

Alla handlingar AET årsmöte 2023 (2) och Protokoll AET årsmöte 2022-05-28 justerat (1) inkl bil

Välkomna på årsmötet!

/styrelsen