Maj 14

Resumé styrelsemöte 2023-04-22

Valberedningen besökte styrelsen. Årsmöteshandlingar gicks igenom inför utskicket. Ekonomihandlingarna hade granskats av revisorerna. Fullmakt är möjlig att lämna inför årsmötet, enligt stadgarna gäller en fullmakt per medlem. Diskuterades sophämtningen och ev. container i Slut, frågan tas upp på årsmötet. Annat som gicks igenom var att det under vintern hade fällts 16 träd och att nio hade ringbarkats. Styrelsen har pratat med Telia om liggande ledningar. Telias plan är att de åtgärdas i november 2023. Det konstituerande mötet i anslutning till årsmötet blir nästa möte.

/Styrelsen