Category: Händer på holmen

Dec 19

God jul

Bästa alholmare, god jul och gott nytt år!          Foto: Anders Karlsson  

Nov 29

Hjärtstartare finns inte under vintern

Hjärtstartaren är inflyttad för säsongen. Det betyder att vi inte har tillgång till hjärtstartare under vintern. Vid nödläge ring 112. Obs! Texten är reviderad, var vänlig bortse från tidigare inlägg som var felaktigt. /Styrelsen  

Nov 28

Isekorna på plats

Vi hjälps som alltid åt att följa de här enkla reglerna, och det kommer fungera fint i år igen! 1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är just du som ska använda dem just den dagen, eller helgen, men det kan du aldrig utgå ifrån, …

Fortsätt läsa »

Nov 11

Jakten avslutad

Jakten är nu avslutad och ett vuxet djur sköts.

Nov 01

Jakt med hund 10 – 12 november

  Från klockan 8.00 på onsdag den 10 november till klockan 12.00 på fredag den 12 november är det jakt med hund på Alholmen.

Okt 24

Resumé extra styrelsemöte 2021-10-17

Diskuterades passbåtsverksamheten i sin nuvarande form. Diskuterades om eventuellt extra möte och ta fram alternativ att presentera på mötet. Styrelsen måste ha ett förslag på en legal lösning, kostnader och avgifter för turerna. Styrelsen beslutade att kalla till årsmöte redan i maj. Trafiken är stoppad till dess vi har ett annat beslut, dvs. vi stänger …

Fortsätt läsa »

Okt 17

Sista dag slänga sopor och sotning 2022

Sista dag att slänga hushållssopor Sista dag att slänga hushållssopor i soptunnorna är 31 oktober. Sotning v. 26 2022 Attunda Sot och Vent AB meddelar att de nästa sommar (2022) veckan efter midsommar (v. 26) kommer utföra sotning av samtliga fastigheter på Alholmen. Ni som köpt fastighet eller bytt hemadressen de senast 3 åren ska meddela …

Fortsätt läsa »

Okt 14

Resumé styrelsemöte 2021-10-02

Uppdrags- och åtgärdslistan gick igenom. Kontakter har hafts med kommunen angående sophanteringen. Vi tillsammans med Gräsholmen undersöker om det är möjligt med container i Slut, vilket avsevärt skulle sänka kostnaderna och ge hyresintäkter till Slutföreningen. Ekonomin gicks igenom. I stort sett alla medlemsavgifter var inbetalda. Dansbanebygget kommer att redovisas separat på nästa årsmöte. Inga stora …

Fortsätt läsa »

Sep 19

Du som deltar i höströjning får tillbaka på arbetsavgiften

På årsmötet beslutades en arbetsavgift på 650 kr. Den som deltar i höströjning får tillbaka 500 kr av den. Höströjningen är den 25 september, samling klockan 10.00 på fotbollsplanen. För den som inte kan finns ett extra röjningstillfälle den 9 oktober, samma tid, samma samlingsplats. Välkomna! Styrelsen

Aug 29

Vattenprover 2021

Nu är vattenproverna för 2021 klara. Alla brunnar är tjänliga men med anmärkningar. Den västra brunnen har höga radonhalter, precis över gränsvärdet om man dricker direkt ur pumpen, när man pumpat ner vatten i en hink (prov 2 – vi tog två prover) så luftas radonet bort så pass mycket att radon-halten halverats och hamnar under …

Fortsätt läsa »