Okt 29

Om passbåten

Hej alla Alholmare!

Styrelsen ser gärna att vi hjälps åt och gör vad vi kan för att få igång passbåtsdrift under säsong 2023.

Det finns då två vägar, den ena är om någon föreningsmedlem kör föreningsmedlemmar i föreningens regi. Den andra att vi under vintern startar en ideell förening som har som målsättning att komma igång så fort som möjligt i vår.

Styrelsen har under innevarande år ställt frågan om det finns någon/några medlemmar som vill köra i föreningens regi men inte fått någon respons och antagligen finns inga intressenter nästkommande säsong heller. Då återstår alternativet att några bildar en ideell förening.

Styrelsen ställer därför frågan om det finns några personer som är villiga att undersöka förutsättningarna för att starta en ideell förening för passbåtsdrift.

Representanter från styrelsen hjälper till vid behov.

Ni som är intresserade av att vara med och starta en ideell förening mejla till alholmen@gmail.com senast 31 december.

Om vi får ihop några personer så ser vi till att hålla första mötet under januari.

Hälsningar styrelsen