Okt 26

Nytt från styrelsen

Sista dag kasta sopor

Den 6 november är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlen.

Resumé styrelsemöte 2022-10-09

Diskuterades aktuellt läge för passbåtsfrågan. Ett diskussionsmöte för medlemmar hölls den 2 oktober. Det var 12 personer närvarande, och två från styrelsen som svarade på frågor. Den samlade bedömningen var att det blev tydligare i sak och att det var bra att mötet hölls. Ytterligare ett informationsmöte kan hållas innan årsmötet, om det behövs. För uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap kommer styrelsen undersöka möjlighet ta in juridisk expertkunskap för tolkning av lag om ekonomiska föreningar.

Röjningsdagarna 1 och 8 oktober var mycket bra. Det var fyra områden som röjdes; badplats, stigen på norra sidan, norr om midsommarängen och stigarna. Även grovsophämtningen fungerade bra, alla kunde kasta det som skulle kastas och containrarna var inte överfyllda. Ekonomin gicks igenom, nästan alla medlemsavgifter var betalda. Det blir jakt den 9 – 11 november. Konstaterades att det troligen även finns vildsvin på ön.

Nästa möte blir efter årsskiftet. Motionstiden för motioner till årsmötet 2023 går ut sista mars.

/styrelsen