Sep 27

Röjdag 1 oktober

Tid: 10 -15 

Plats: Fotbollsplanen

Lunch: Fotbollsplanen 12.30 korvgrillning (veg.alt finns)

Snart är det dags för röjdag på Alholmen. Nytt för årets röjdag är att vi jobbar i sk. projektform. Detta för att vi ska värna om Mälarens naturliga flora och fauna med ängar, hagar, åker och skog.

Nedan presenteras 3 områden:

Projekt 1. Skogen

Projekt 2. Badstranden

Projekt 3. Strandstigen

Projektområden, se karta för RÖJDAG 1 OKT -22

Ni, som medlemmar, delas på röjdagen in i dessa områden alt. kan ni anmäla till mig i förtid vilket område du vill röja på under röjdagen: Charlotte de Besche, öfogde debesche@gmail.com

Ett avdrag på 500 kr på avgiften kommer att dras för de medlemmar som närvarar på röjdagen. Ni som redan röjt på områden tidigare och anmält det till mig kommer även inkluderas till avdraget.