Category: Händer på holmen

Jun 21

Medlemsavgift

Tack alla som kom på årsmötet! Avierna med medlemsavgift är nu utskickade. Om det är någon som inte fått den hör av er till styrelsen på alholmen@gmail.com Vi ses i midsommar! /styrelsen

Jun 07

Midsommar på Alholmen

Festkommittén välkomnar till midsommarfirande på Alholmen. Midsommarafton 14.30 på midsommarängen – klä midsommarstången och dans. Ta med blommor och egen fikakorg (ingen försäljning). 21.30 på fotbollsplanen – dans på dansbanan Midsommardagen 14.00 på fotbollsplanen – fotbollsmatch 20.00 på fotbollsplanen – brännboll /Festkommittén

Maj 26

Påminnelse årsmöte 10 juni

Påminner om årsmötet den 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen på Alholmen. Det finns möjlighet att lämna fullmakt för den som är förhindrad. Välkomna!

Maj 14

Resumé styrelsemöte 2023-04-22

Valberedningen besökte styrelsen. Årsmöteshandlingar gicks igenom inför utskicket. Ekonomihandlingarna hade granskats av revisorerna. Fullmakt är möjlig att lämna inför årsmötet, enligt stadgarna gäller en fullmakt per medlem. Diskuterades sophämtningen och ev. container i Slut, frågan tas upp på årsmötet. Annat som gicks igenom var att det under vintern hade fällts 16 träd och att nio …

Fortsätt läsa »

Maj 12

Kallelse årsmöte 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen

Kallelsen och handlingar har mejlats den 5 maj till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten. Alla handlingar AET årsmöte 2023 (2) och Protokoll AET årsmöte …

Fortsätt läsa »

Apr 16

Resume styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-04-01 Mötet ägnades åt att gå igenom och färdigställa årsmöteshandlingarna, bland annat verksamhetsplanen, förslag om avgifter och det uppdrag årsmötet gav styrelsen förra året om att utreda gästmedlemskap där utomstående jurist anlitats. Fyra motioner till årsmötet gicks igenom och bereddes. Inom kort kommer sopkärlen öppnas, första hämtning är 2 maj. Diskuterades grovsophantering och …

Fortsätt läsa »

Apr 13

Sopkärlen

Nu har vintern äntligen släppt taget och fler kan åka ut till Alholmen. Det går bra att kasta hushållssoporna nu. Kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 2 maj. Vi ser fram emot en fin vår! /Styrelsen

Mar 26

Resumé styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-03-08 Första styrelsemötet för året. Beslutades datum för årsmöte till den 10 juni 2023. Beslutades förvaltningsberättelse. Uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap diskuterades. Styrelsen har anlitat extern juristhjälp. Juristens analys gicks igenom. Hela underlaget skickas ut med årsmöteshandlingarna. Ekonomin gicks igenom. Valberedningen kommer bjudas in till styrelsemöte. Diskuterades hantering av hushållssopor och …

Fortsätt läsa »

Feb 01

Motioner till årsmötet

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2023. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna. /styrelsen

Dec 19

God jul och gott nytt år

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! /styrelsen