Aug 07

Sammanfattning från arbetsgruppens möten

En arbetsgrupp bildades för att undersöka förutsättningarna för att bilda en passbåtsförening efter årsmötets beslut om att gå på förslag D gällande passbåtsverksamheten (se handlingarna till årsmötet). Gruppen har nu lämnat en sammanfattning, vilken publicerades 5 augusti på Facebooksidan Vackra Alholmen i Mälaren https://www.facebook.com/groups/387140101326665/permalink/8133041280069803/

En kort resumé är att gruppen inte lämnar förslag på ny förening med motivering som framgår av sammanfattningen, arbetsgruppen upplöses samt att frågan åter lämnas till styrelsen. För mer information se gruppens hela sammanfattning på Facebooksidan Vackra Alholmen i Mälaren, länk ovan!

Om du inte har Facebook går det bra att mejla styrelsen på alholmen@gmail.com för att få sammanfattningen på mejl i stället.

/styrelsen