Aug 07

Grovsophämtning

Vi har inte fått exakt datum för grovsophämtning. Informationen från kommunen är att det blir senare delen av september. Mer information kommer efter den 22 augusti.

/styrelsen