Okt 10

Styrelsemöte 30/9

Vid styrelsemötet den 30 september 2017 diskuterades/beslöts bl a följande:

Efter många påstötningar från styrelsen har äntligen Scanovas personal varit på Alholmen och åtgärdat de hängande teleledningarna, detta med motorsågningshjälp från en medlem – tack!.

Vi ska kunna slänga sopor t o m vecka 41, och styrelsen har nu kommit överens med kommunen om att sista sophämtning sker först vecka 42 för att göra detta möjligt. Söndagen vecka 41/42 är sista dag att slänga sopor.

Telefonkioskens tak behöver bytas då innertaket visar tydligt fuktgenomslag. Material för takbyte doneras generöst av medlem. Taket renoveras i två etapper, i år sätts takpapp och nästa år läggs takplåt.

Lamporna på passbåtsbryggorna har bestämts ska lysa från solnedgång till kl.23.59, och hållas helt släckta vintersäsong 5 januari – 31 mars. Lamporna lyser nu för starkt, och byts till något svagare varmvita lampor.

Med hänvisning till föreningens ekonomiska situation halveras arvodet för gräsklippning av fotbollsplan och Midsommarängen till nästa år.

Röjkartan kommer att uppdateras vad gäller namn på röjledarna.

Konstaterades att det nu finns två hjärtstartare på ön, en hos Krister och Lillemor Pettersson och en i passbåtsstugans lekstuga – mer info om den sist nämnda kommer på hemsidan.

Problemen med hjulen på fotbollsmålen kommer att åtgärdas.

Alholmen har nu tio faunadepåer som skyltats.

Nästa styrelsemöte hålls i början på nästa år, datum fastställs senare.