Jul 16

Styrelsemöte 14 juli

Här kommer ett referat från styrelsemötet den 14 juli:

Problemet med att den branta stigen vid norra bryggan blir sönderkörd måste åtgärdas. Beslöts att en separat stig för fyrhjulingar ska ordnas för att komma till rätta med problemet.

Föreningens hjärtstartare, vilken finns i en bod vid passbåtsstugan, har dessvärre visat sig vara ur funktion och ska försökas fås funktionsduglig igen (anm. Den fixades 15 juli och fungerar nu!).  Den privatägda hjärtstartare som kunnat disponeras av alla är också ur funktion.

Slåtter genomfördes på Telefonängen den 6 juli, och beslöts kompletteras med slåtter av intilliggande äng plus östra ängen under augusti månad.

Nästa styrelsemöte blir den 25 augusti.

Styrelsen