Jun 03

Styrelsemöte 1 juni

Här kommer ett referat från styrelsemötet:

Möte med Alholmens fisketillsynsperson Peter Melander, som främst kommer att arbeta med information och utbildning kring fiskefrågor. Mer info kommer på årsmötet.

Inventering av sjunkna/vattenfyllda båtar är genomförd, berörd ägare kontaktas. Inventering av dåliga/farliga bryggor pågår, och ägarna kontaktas successivt.

En motion om norra dricksvattenpumpen har inkommit, styrelsen skriver yttrande och dokumenten delas ut på årsmötet tillsammans med ev ytterligare motioner.

Pga kraftigt ökade bränslepriser beslöts att höja passbåtstaxan fr o m 1 juli. Enkelbiljett vuxen kommer att kosta 60 kr och tur och retur 100 kr, extra turavgift oförändrat 100 kr/tur.

Fyra 12 kg brandsläckare har införskaffats, och de förvaras i brandskjulet.

Datum fastställdes för slåtter 6 juli, holkbygge och loppis 27 juli och höströjning 21 september.

Nästa styrelsemöte blir den 23 juni.

Styrelsen