Aug 11

Resumé styrelsemöte 2020-08-08

Verksamhetsplanen beslutad av årsmötet gicks igenom och nya aktiviteter tillfördes uppdragslistan som gås igenom löpande på mötena. Avgiftsavier hade skickats ut. Nytt konto för fonder har öppnats på Nordea.

Styrelsen kommer kalla till digitalt extra föreningsmöte då en mindre ändring krävs av de nya stadgar som årsmötet beslutade 2019 och 2020, för att de ska vara i enlighet med lag om ekonomiska föreningar och därmed registreras av Bolagsverket. Digitalt extra föreningsmöte kommer genomföras per mail till medlemmarna. Ärendet beskrivs i mail och medlemmarna ombes svara/rösta ja eller nej, inom viss angiven tid genom att svara på mailet.

Dansbanan är riven och nytt virke är beställt.

Ekerö rederi har klagat på tunga sopsäckar. Styrelsen beslutade påminna medlemmarna om att enbart hushållssopor får slängas i sopkärlen, resten lämnar medlemmarna själva till återvinningsstationer. Grovsopor hanteras enligt tidigare information på webben.

Jakten av vildsvin blir den 28 (kväll) och 29 (morgon) augusti. Nästa styrelsemöte är den 27 september 2020.