Okt 24

Resumé extra styrelsemöte 2021-10-17

Diskuterades passbåtsverksamheten i sin nuvarande form. Diskuterades om eventuellt extra möte och ta fram alternativ att presentera på mötet. Styrelsen måste ha ett förslag på en legal lösning, kostnader och avgifter för turerna. Styrelsen beslutade att kalla till årsmöte redan i maj. Trafiken är stoppad till dess vi har ett annat beslut, dvs. vi stänger passbåtsverksamheten i dess nuvarande form i och med upptagning för säsongen, tills vidare. Skälet är att vi inte följer bestämmelser för båttrafik med betalande passagerare. Styrelsen utreder förutsättningar för att driva passbåtsverksamheten i legal form och presenterar utredning och förslag på årsmötet.

Styrelsen