Jul 05

Grovsopor 2020

I år kan grovsophämtning inte ske på vanligt sätt på grund av Corona-pandemin. Det är omöjligt att hålla avstånd om vi alla under några timmar ska kasta sopor i containrar som vi brukar.

Föreningen hyr därför en släpkärra (för personbil) som Alholmens medlemmar kan boka och kostnadsfritt själva frakta grovsopor med. Vi börjar med perioden 15/7-15/8 som test, finns ett intresse utökar vi perioden. Lämpligast är Bromma återvinningscentral Linta Gårdsväg 16, sök karta/vägbeskrivning/öppettider på  ”återvinningscentral Bromma” .

Du bokar släpkärran på alholmen@gmail.com, du kan boka ett dygn i taget per fastighet, när du får bekräftelse på bokningen hämtar du nyckeln (till släpkärra och grind) på i bekräftelsen angiven tomt på Alholmen.

Föreningen hyr släpkärran för grovsopor som ska transporteras av Alholms-bor från Alholmen, behöver du släpkärra till annat ändamål så får du ordna det på annat sätt. Det är dock ok att använda släpet för transport av annat på tillbakaresan till Slut/Alholmen.

Släpkärran står i den inhägnade parkeringen i Slut med registreringsnummer KSE091. Den är låst på dragkulan, nyckel till släp och grind hämtas på angiven tomt på Alholmen efter bokningsbekräftelse.

Tänk på att sätta i kontakten för belysning/blinkers, hissa upp/låsa stödhjulet och att säkra lasten så att inget faller av släpet under resan. Spännband finns att låna om du inte har egna, skriv det i bokningen om behov.

Kontrollera belysning och eventuella skador på släpkärran innan avfärd från Slut och efter användningen. Om du hittar skador ta foto och skicka till alholmen@gmail.com om belysning/blinkers inte fungerar anmäl på alholmen@gmail.com

Har du själv åsamkat skador på släpkärran får du ansvara för ev. reparation/kostnad.

Styrelsen är väl medveten om att alla Alholms-bor inte utgår med bilen från Slut/Munsö men den övervägande majoriteten gör det. Styrelsen uppmanar till samarbete och samtransporter gällande grovsopor. Exempelvis kan den som har bokat släpkärran och ska köra grovsopor men har plats över på släpet informera övriga på Alholmen. Då kan efter överenskommelse förhoppningsvis någon som inte har bilen i Slut/Munsö (eller annan) få köra sitt kylskåp eller annat genom att ”haka på” transporten.

Det är alltid smartare att samarbeta, och boende på en ö är det en förutsättning för att det ska fungera på bästa sätt!

Styrelsen