januari 2018 archive

Jan 11

Insatser vid passbåtstugan

Nu hjälps Tomas Gustavsson, Anders Karlsson och passbåtsförare Abbe åt att göra förbättringar runt passbåtstugan. Ett stort rötskadat träd har tagits bort, liksom träd som står så till att de riskerar att falla på passbåtstugan vid hård vind. Insatser för att skydda stugan och att skapa trevligare boendemiljö för passbåtsföraren!