oktober 2017 archive

Okt 18

Sista soporna hämtade

Nu har sopbåten hämtat säsongens sista hushållssopor, så nu är det stopp för att lägga sopor i soptunnorna.

Okt 12

Tack!

På grund av föreningens ansträngda ekonomiska situation arbetar styrelsen mycket med att hålla kostnaderna nere, och har tagit beslut om att inga dagsverken längre betalas ut samt att arvodet för klippning av fotbollsplanen och midsommarängen halveras till nästa år. Medlemmar har bidragit med att donera flytvästar, byggmaterial m m. Styrelsen har frågat föregående styrelse och …

Fortsätt läsa »

Okt 10

Styrelsemöte 30/9

Vid styrelsemötet den 30 september 2017 diskuterades/beslöts bl a följande: Efter många påstötningar från styrelsen har äntligen Scanovas personal varit på Alholmen och åtgärdat de hängande teleledningarna, detta med motorsågningshjälp från en medlem – tack!. Vi ska kunna slänga sopor t o m vecka 41, och styrelsen har nu kommit överens med kommunen om att …

Fortsätt läsa »

Okt 07

Den 15 oktober sista soplämningsdag

I år kan vi slänga sopor i soptunnorna t o m vecka 41, vilket är en vecka längre på hösten än vanligt. Det innebär att absolut sista dag att slänga sopor är söndagen den 15 oktober!

Okt 03

Höströjningen 30/9

Tack alla som var med och röjde lördagen 30:e september, vi har frihugget ekar och lindar enligt skogsstyrelsens rådgivning. Vi var ca 65 personer som röjde i 5 timmar och vi fick ett enormt resultat då man nu kan ta sig fram på samtliga stigar utan att använda sig av machete för att ta sig …

Fortsätt läsa »

Okt 02

Stort tack alla som röjde!

Ett stort tack till det dryga sextiotal medlemmar som deltog i höströjningen! Tillsammans uppnådde vi fina resultat under dagen!