Jul 11

Resumé konstituerande styrelsemöte

Hej!

Här kommer lite information från det första styrelsemötet som hölls direkt efter årsstämman.

Styrelsen är oförändrad sen 2023.

Uppgiften att ta fram en inventarielista enligt årsstämmaprotokollet för föreningens maskiner gavs till hamnkapten och öfogde.

Brandplanen ska uppdateras och information ska sättas upp på anslagstavlorna, på boden och hemsidan. Hans T och Anders tar på sig detta. 

Styrelsen fick i uppdrag att beställa en flistugg. Hans M och Hans T driver detta.

Kalendern är uppdaterad med datum för slåtter, räfsning och röjdag.

Ha en fin dag!

/Styrelsen genom Anna-Karin

Jul 11

Protokoll årsmöte 2024

Nu är årsmötesprotokollet justerat och signerat, och kan läsas här:

Protokoll AET Årsmöte 2024-06-29

Jul 11

Årsavgifter för 2024 är utskickade

Nu har fakturor för årsavgiften skickats ut.

Ha en fin dag!

Jul 08

Vitvaror kan ställas för frakt till Slut fram till 14:00 14:e juli.

Alholmare kan ställa vitvaror och endast vitvaror på södra bryggan för vidare frakt till Slut och grovsophämtning. På söndag 14 juli kl 14.00 hämtas det av Björn Grunner med sin fraktbåt med kran. Mao fram till kl 14.00 på söndag ok att ställa där men absolut inte efter!

Jul 04

Container för grovsophämtning 13-16 Juli i Slut

13- 16 Juli kommer vi få en container för grovsopor till Slut. Vitvaror ( kyl/frys/spis m.m ) ställs på anvisat område på marken. Småel slängs i separat gallerbur. OBS INGET MILJÖFALIGT AVFALL

Jun 09

Resumé styrelsemöte 2024-06-09

Tredje styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Gick igenom återstående förberedelser inför årsmöte där valberedningen rapporterade från sin sida.

Grovsophämtning kommer ske en helg 2024. Datum och mer info kommer.

Datum för slåtter och för höströjning sattes. Stora röjningen sker 12/10. Östra ängen slår vi 3 augusti och räfsar den 10 augusti. Projektledare är Anders Karlsson. Telefonängen slår vi den 10 augusti och räfsar den 17 augusti. Projektledare är Peter Jakobsson.

Nästa möte hålls efter årsmötet.

Maj 21

Välkomna på årets midsommarfirande på Alholmen!

Midsommarafton 21/6
Midsommarfirande på midsommarängen kl 14.30. Dans kring stången, lekar, fiskdamm och lotterier. Ingen fikaförsäljning i år – ta med er eget fika, blommor till stången och något att sitta på. All betalning via swish.
Dans på dansbanan kl 21.30.
Midsommardagen 22/6
Fotboll på fotbollsplanen kl 14.00. Saft kommer finnas för barnen, ta med egen mugg.
Brännboll på fotbollsplanen kl 20.00.
Hoppas vi ses där!

Maj 13

Hjärtstartaren är flyttad

Hjärtstartaren är flyttad till den östra boden på dansbanan. Dörren är låst med en hasp. Det finns även ett antal brandsläckare innanför den dörren.

Apr 21

Resumé styrelsemöte 2024-04–21

Andra styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Gick igenom förberedelser för årsmöte. Nya regler för sopsortering, info på hemsidan. Tomtägare kan anmäla intresse för sopbehållarna enligt instruktioner på hemsidan. Vi har bett om dispans för att få elda ris på ön. Dispans har getts för april. Nya medlemmar på tomt 1:43.

Nästa möte hålls på ön innan årsmötet.

Apr 20

Insamling restavfall 2024

Nu är sopkärlen på plats och öppna för säsongen så att vi kan kasta vårt restavfall.
Insamlingsplats är i huvudsak Sluts brygga men ett kärl finns även i Verkarviken.
Det som får kastas är sk restavfall = det som inte kan sorteras för återvinning eller komposteras. Se kommunens hemsida för mer info.
Matrester och annat biologiskt nedbrytbart avfall får inte kastas i restavfall utan ska komposteras i godkänd behållare.
Vi ber alla att hjälpas åt och se till att det fungerar på bästa sätt.
De sopkärl som förut använts för insamling på Alholmen delas ut efter förfrågan eller utlottning till fastighetsägare på Alholmen enl nedan.
Skicka in en förfrågan till hthunholm@gmail.com senast den 15 maj 2024.
Om efterfrågan överstiger tillgången kommer vi att lotta ut sopkärlen.
3 facks behållare, flera fastigheter går ihop i en gemensam förfrågan. Skriv tydligt vilka fastigheter som gör förfrågan.
1 facks behållare, en fastighet skriver förfrågan, skriv tydligt vilken fastighet som gör förfrågan.