Maj 20

Fakturan per mejl?

Det vore jättebra om så många medlemmar som möjligt kan tänka sig att få årsfakturan per mejl. Det spar tid och pengar (portot har ju dessutom nyligen höjts) för föreningen,  och man vet säkert att den kommer fram.

Så om du inte redan har gjort det, skicka ett mejl till alholmen@gmail.com där du skriver att du vill ha fakturan per mejl. Skriv namn och tomtnummer så att vi garanterat registrerar rätt, vi bekräftar att vi tagit emot ditt mejl.

Tack på förhand!

styrelsen

 

Maj 16

Hurra, vi får fler sopkärl!

Upplands-Bro kommun meddelade igår att vi kommer få tio nya sopsäckskåp, med plats för tre säckar i varje = 30 nya sopsäckar!

Några av de befintliga säckskåpen är i dåligt skick, och vi ska se om de går att renovera eller måste kasseras. De nya skåpen kommer levereras till Alholmen, och vi ska stå för att montera dem och göra ordning markytan där det behövs på ”sopstationerna” så att det får plats med fler skåp. Vi kan komma att behöva hjälp med detta av några medlemmar, och vi återkommer i så fall om detta.

Vi är glada för det goda samarbetet med kommunen, och att de nu satsar för att vi gemensamt kan göra en insats för miljön.

Passar också på att informera om att ett skötselområde nu markerats runt passbåtsstugan så det blir tydligt vilken mark passbåtsföraren ska sköta, och ge en känsla av ”tomt” runt stugan.

Styrelsen

Maj 05

Hämtning av hushållssopor

Representanter för styrelserna på Alholmen och Gräsholmen har under vintern varit på samrådsmöte med ansvariga på Upplands-Bro kommun angående ny entreprenad för sophämtningen. Kommunen aviserade kraftigt ökade kostnaderna för den nya entreprenaden, vilket i så fall skulle drabba oss öbor eftersom självkostnadsprincip gäller. Kommunen ville försöka hitta alternativa, och gärna mer miljövänliga, lösningar.

Det visade sig inte helt lätt, men Gräsholmen och vi accepterade följande lösning:

Vi får slänga sopor från början/mitten av april t o m första veckan i november, alltså utökad säsong t o m novemberlovet. Hela säsongen sker hämtningen varannan vecka, i år den 30 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober och 5 november.

En absolut förutsättning för att detta ska fungera under ”högsäsong” är att antalet soptunnor utökas. Vår linje är att kommunen ska stå för detta, vi inväntar skriftligt besked vad de beslutar i frågan. Vi hoppas också att vi alla kan tänka på miljön, och sopsortera och kompostera efter bästa förmåga.

Genom att glesa ut turerna har kostnadsökningen kunnat hållas nere, och det är miljömässigt fördelaktigt att antalet båttransporter minskar.

Vi återkommer på hemsidan och Facebook- gruppen så snart vi fått besked om utökningen av antalet soptunnor

Har du frågor så mejla ordförande Anders Karlsson ak.alholmen@gmail.com.

Styrelsen

Apr 25

Vår, snart sommar!

Idag den 25 april sjösätts passbåten, så nu går det bra att kontakta passbåtsförare Abbe och boka resor till och från vår fina ö. Från och med fredagen den 27 april kommer några av soptunnorna på vardera ”sopstation” vara iordningställda, och då kan vi börja slänga hushållssopor i de tunnor där det finns säckar.

Styrelsen

Apr 20

Farväl Nasse!

Idag har vi kunnat säga farväl till Nasse!

Vi tackar de två skickliga jägarna Håkan och Stefan, som tillsammans med två hundar kom till Norra Bryggan kl. 07:20 imorse. På Telefonängen släpptes hundarna lösa, och de fick snart upp spår på Nasse och drev honom söderut. Redan kl. 7:48 sköts Nasse i Fiskarviken, och transporterades sedan med fyrhjuling till Norra Bryggan för avfärd med jägarnas båt.

Nasse var just en Nasse, dvs en galt, och vägde cirka 70-80 kg. Nu hoppas vi att vi slipper få besök av hans kompisar framöver.

Som sagt, stort tack till jägarna (inklusive de duktiga hundarna) och de öbor som var behjälpliga!

styrelsen

 

 

Apr 18

Jakt på fredag 20 april!

Som vi tidigare informerat om har kommunen gett tillstånd till skyddsjakt av vildsvinet på Alholmen. Polistillståndet är nu också klart och vattnet farbart med båt,  så jägaren kommer därför till Alholmen redan nu på fredag den 20 april. Jakten startar på morgonen och avslutas senast lunchtid,  och lös hund används i jakten.

Styrelsen

Apr 17

Information om vildsvinet

Vildsvinet som tyvärr kommit till vår fina ö har dessvärre förstört mycket genom sitt grävande. Hen har inte, vilket vi hade hoppats, gett sig av nu till våren utan verkar planera att stanna kvar på Alholmen.

Jaktledaren har varit i kontakt med Upplands- Bro kommun, och de beviljar nu skyddsjakt. De har förmedlat kontakt med jägare med hund, och de kommer till Alholmen så snart vattnet blir helt farbart med båt. Jägaren ordnar med polistillstånd m m för jakten.

Jakten kommer att bedrivas under vanlig veckodag/veckodagar, alltså inte under veckoslut eller helg, och så snart det bara är möjligt. Information kommer att ges på hemsidan/Facebookgruppen så fort datum är bestämt, sannolikt blir det dock med kort varsel eftersom man behöver ha koll på väder och vind. Anslag sätts också upp på öns anslagstavlor.  Så håll koll!

Har du frågor så kontakta jaktledaren Hans Thunholm tel 076-8860021.

Styrelsen

 

Apr 14

Inbrott på parkeringen i Slut

Meddelande från Sluts samfällighetsförening:

Dessvärre har det varit inbrott på parkeringen i Slut. Man har tagit hål på staketet på två ställen, och så vitt man kan se tagit tre båtmotorer. Två av motorägarna har nåtts, och man söker kontakt med den tredje. Inbrottet är polisanmält, och lagning av staketet är beställt.

Du som finns på Facebook, och ännu inte gått med i gruppen Sluts brygga – gör gärna det! Där lämnas info om sådant som händer och som kan vara bra att veta.

Mar 24

Styrelsemöte 18 mars 2018

På årets första styrelsemöte den 18 mars beslöts/diskuterades följande:

Dag för årsmötet fastställdes till lördagen den 30 juni.

Stadgarna måste revideras utifrån ändrad lagstiftning, och styrelsen har samtidigt gjort andra välbehövliga ändringar. Stadgarna kommer att behandlas/beslutas på stämman.

Styrelsen har uppdaterat informationsskriften om Alholmen, den nya versionen fastställdes.

En underhållsplan för passbåtsstugan fastställdes.

Beslöts att markera  ett skötselområde runt passbåtsstugan för att tydliggöra vilken mark passbåtsföraren ska sköta, samt ge en känsla av ”tomt” runt stugan.

Aktiviteter såsom fågelholksbyggen beslöts arrangeras under sommaren. ”Årets  Alholmare” kommer att utses.

Kommunen genomför f n upphandling av entreprenör för sophämtning på öarna, representanter för styrelsen har varit på samråd. Vi hoppas på bra resultat!

Nästa styrelsemöte är den 12 maj.

Styrelsen

 

 

Feb 07

Ovälkommen ny alholmsbo

De senaste vintrarna har det synts vissa spår av vildsvin på Alholmen. Denna vinter har olyckligtvis ett vildsvin definitivt tagit sig till ön – ja de simmar – och verkar tyvärr trivas bra här. Nassen har nu bökat ordentligt, det finns gropar som är närmare metern djupa, och uppbökade stenar och stubbar ligger runt groparna.

Styrelsen har diskuterat vad som kan göras, och bedömt att jakt i dagsläget inte är ett alternativ. Jakt av vildsvin är komplicerat, och bör bedrivas med hjälp av hund vilket dock inte får göras denna tid på året. Skott med kula är nödvändigt, men inte särskilt lämpligt på en befolkad ö med mycket begränsad yta.

Sannolikt väljer nasse att simma tillbaks dit hen kom ifrån när det blir mer liv och rörelse på ön. Vildsvin är skygga, men nu är det lite folk på ön och därför mysigt tyst och lugnt för nasse.

Så låt oss hålla tummarna  för att vädret snart blir sådant att många öbor kommer ut, och nasse därmed väljer att ge sig av.

Eventuella jaktfrågor kan ställas till jaktledare Hans Thunholm tel 076-8860021.

Styrelsen