Okt 29

Passbåtsturerna inställda

Passbåtsturerna för resten av säsongen är inställda. Vi hoppas att det går att lösa för de som behöver skjuts genom att fråga grannar och andra på ön.

Okt 25

Sista passbåtsturen, ingen jakt

Passbåten tas upp 15 november, sista turen är samma dags förmiddag.

Rådjursjakten ställs in, det är så få rådjur på ön.

Okt 19

Sista dag slänga sopor och rådjursjakten

Sopkärlen

Söndagen den 1 november är sista dag att slänga sopor i sopkärlen.

Rådjursjakten

Den 11 -13 november är det rådjursjakt.

Okt 12

Nya stadgar

Nu har vi äntligen fått våra nya stadgar registrerade av Bolagsverket! De började gälla 2020-10-02 och du hittar dem här på webben.

Okt 12

Resumé styrelsemöte 2020-09-27

Styrelsen var nöjd med det extra föreningsmötet, som hölls 2020-09-27 för att ändra en stadgebestämmelse enligt Bolagsverkets föreläggande så att de nya stadgar ska kunna registreras av Bolagsverket. Det extra föreningsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen var också mycket nöjd med röjdagen 2020-09-26 som ansågs vara den bästa röjdagen på länge, mest förberedda och väl organiserade.

Styrelsen uppdrags- och åtgärdslista gicks som alltid igenom, och många uppdrag/aktiviteter kunde strykas. Bland annat finns nu förstahjälpen-kit och brandfiltar vid passbåtsstugan och vildsvinsjakten är genomförd. Ett vildsvin fälldes och resten tog sig från ön. Ön ska nu vara fri från vildsvin. Ellevio kommer att kontaktas för röjning runt ledningar. Bygget av dansbanan kommer att skjutas på, men startas i vår.

Nästa styrelsemöte är den 9 maj 2021.

 

 

 

Okt 02

Extra röjning 10 oktober klockan 10.00

För de som missade den ordinarie röjdagen finns det tillfälle att röja den 10:e oktober med start kl. 10.00.
Vi kommer behöva hjälp av de som har motorsågar för att dela träd/stockar som blåste ner 2018, detta område är längs stigen på nordvästra sidan från 1:36 – 1.32. Om det är möjligt så lastar vi traktorkärra och kör bort till annan plats. Vi räknar med att hålla på till 15:00 . Blir vi väldigt många deltagare så kör vi en punktinsats även på ett annat område som behöver omvårdnad.
Förtäring kommer att finnas i form av korv med bröd och dryck. Alla som vill medverka mailar öfogden jbaldefors@gmail.com att ni kommer på extra röjningen. Skriv vad ni vill bidra med.

 

Sep 30

Tack, protokoll och annat aktuellt

Stort tack alla som deltog i röjningen i lördags den 26 september!

Tack också för att ni deltog i extra föreningsmöte dagen efter den 27 september! Nu kan ni läsa protokollet.

AET protokoll extra föreningsmöte 2020-09-27 inskanning 2020-09-29

Styrelsen vill också informera om att bygget av dansbanan är uppskjutet, grävmaskinen som skulle användas fick problem, men bygget drar igång till våren!

Biblioteket (telefonkiosken) behöver tömmas inför vintern. Passa på att hämta böcker innan dess!

Sep 13

Aktuellt från styrelsen

Första hjälpen

Ett första-hjälpen-kit finns nu i ihop med hjärtstartaren i lekstugan vid passbåt-stugan. Tack till Maria Strid som skänkt den och tack till Micke som kompletterat med ögonskölj och plastlåda!

Vildsvinsjakten

Vid jakten sköts det ett vildsvin och de övriga fyra har lämnat ön. Så i dagsläget har vi inte några grisar på ön, men det lär dyka upp nya i framtiden. Så gör ni observationer meddela styrelsen på alholmen@gmail.com!

Boka släpkärra för att köra grovsopor

Det är fortfarande möjligt att boka släpkärran för att själv köra bort grovsopor, möjligt året ut. Du bokar på alholmen@gmail.com, du kan boka ett dygn i taget.

Sep 04

Strömavbrott 7 september kl.12.00-16.00

Ellevio har meddelat att det blir ett planerat strömavbrott på måndag den 7 september klockan 12.00-16.00.

 

Sep 02

Extra föreningsmöte 27 september kl. 10.00

Kallelse, dagordning och handling till extra föreningsmöte den 27 september kl. 10, bör ha landat i er brevlåda, och ni hittar dem även lite längre ner i det här inlägget.

Årsmötet har två år i rad, 2019 och 2020, beslutat om nya stadgar för föreningen. Stadgarna ska därefter registreras av Bolagsverket för att träda ikraft. Det visar sig att våra nya stadgar på en punkt inte stämmer överens med lagen om ekonomiska föreningar, och att Bolagsverket därmed inte kan registrera dem. Vi har fått ett föreläggande från Bolagsverket där det framgår att vi ska skicka in nya stadgar där vi har ändrat i § 26.

I § 26 i våra nya stadgar står att årsmötet ska hållas senast 15 juli. Men årsmötet måste hållas senast sex månader efter att räkenskapsåret har gått ut, i vårt fall 30 juni. Vi måste ändra detta  och kallar därför till extra föreningsmöte.

På grund av smittorisken kommer vi att behöva sitta glest så att vi har 1,5 – 2 meter mellan varandra. Ta med egen stol! Kom enbart  en person per tomt. Tänk också på möjligheten att lämna fullmakt, en tillfällig lagändring (till årets slut) gör att en person kan ha fullmakt från fler personer.

Tänk på varandra och håll avstånd!

AET kallelse extra föreningsmöte 2020

AET dagordning extra föreningsmöte 2020

AET pkt 7 Revidering § 26 i nya stadgarna beslutade 2019 2020