Jul 06

Protokoll från årsmötet

Stort tack alla ni som kom på årsmötet i föreningen, den 19 juni 2021! Nu kan ni läsa protokollet. Den undertecknade versionen finns hos sekreteraren (Susann Asplund, 1:39).

Protokoll AET årsmöte 2021-06-19

/styrelsen

Jun 23

Resumé styrelsemöte 2021-06-19, konstituerande möte

Årsmötet beslutade om omval av samtliga poster i styrelsen.

Ordförande:   Anders Karlsson

Sekreterare:    Susann Asplund Johansson

Kassör:             Hans Melander

Hamnkapten: Hans Thunholm

Öfogde:           Jan Baldefors

Suppleanter:   Björn Danell, Anton Lind och Marie-Louise Jakobsson.

Beslutades firmatecknare och attestordning som tidigare.  Styrelsen var nöjd med dagens årsmöte, det var 40 tomter representerade.

Anders Karlsson berättade om besök av kommunens avfallsingenjör och avfallssamordnare. Kommunen hade inte några klagomål, utan ansåg att vi har välordnade sopstationer på Alholmen. På nästa möte utses arbetsgrupp att bereda sop- och avfallshantering. Beslutades att nya vattenprover skulle tas. Nästa styrelsemöte beslutades till den 31 juli 2021 kl. 10.00. Ändrades senare till den 14 augusti.

/styrelsen

Jun 23

Resumé styrelsemöte 2021-06-13

Fokus för mötet vara förberedelse av årsmötet den 19 juni 2021.

Förberedelse även av besök av kommunens avfallsingenjör och annan representant. De kommer visas runt och därefter diskussioner om sop- och avfallshanteringen.

Datum för slåtter beslutades: Östra ängen slås 24 juli och räfsas 31 juli och Telefonängen slås 31 juli och räfsas 7 augusti. Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom: dansbanebygget har startat och det kallas till arbetsdag lite längre fram. Framhölls vikten av att de som inte kan delta under röjdagarna ska få möjlighet utföra röjningsuppdrag annan dag. Ekonomi: beslutades att nivån för fonden och kassan tillsammans bör vara 200 000 kr. Styrelsen besöker nya medlemmar för att önska dem välkomna, tre fastigheter har nya ägare.

Nästa möte blir det konstituerande möte efter årsmötet den 19 juni.

/styrelsen

Jun 20

Passbåten i midsommar

Torsdag den 24 juni och fredag den 25 juni anpassas passbåten till busstider till Slut.

Torsdagen den 24 juni

Passbåten avgår från Slut kl 09:15, 10:15, 11:15 osv. till 17:15 och väntar max minuter, sedan avgår passbåten.

Fredagen den 25 juni

Passbåten avgår från Slut kl 09:35, 10:35, 11:35 osv till 17:35 och väntar max 5 minuter, sedan avgår passbåten.

De som missat sin tid, får åka nästa lediga tid eller om plats finns på nästa tur.

På grund av Corona kommer det bli begränsningar/restriktioner hur många som får åka samtidig, till exempel en familj på en tur, eller om två familjer åker samtidigt så sitter den ena inne och den andra ute.
Anpassa därför klädsel efter väder.

Trevlig midsommar!

Jun 12

Grovsopor

Även i år hyr  föreningen släpkärra (för personbil) som medlemmar kan boka kostnadsfritt och själva frakta grovsopor med. Lämpligast är Bromma återvinningscentral Linta Gårdsväg 16.

Boka släpkärran på alholmen@gmail.com, du kan boka ett dygn i taget per fastighet, när du får bekräftelse på bokningen hämtar du nyckel enligt överenskommelse.

Föreningen hyr släpkärran enbart för grovsopor som ska transporteras av Alholms-bor från Alholmen. Behöver du släpkärra till annat ändamål så måste det ordnas privat.

Släpkärran står i den inhägnade parkeringen i Slut. Tänk på att sätta i kontakten för belysning/blinkers, hissa upp/låsa stödhjulet och att säkra lasten så att inget faller av släpet under resan. Spännband finns att låna om du inte har egna, skriv det i bokningen om behov.

Kontrollera belysning och eventuella skador på släpkärran innan avfärd från Slut och efter användningen. Om du hittar skador ta foto och skicka till alholmen@gmail.com om belysning/blinkers inte fungerar anmäl på alholmen@gmail.com Har du själv åsamkat skador på släpkärran får du ansvara för ev. reparation/kostnad.

Styrelsen uppmanar till samarbete och samtransporter gällande grovsopor, för att det ska fungera på bästa sätt!

Styrelsen

Jun 09

Gemensamt midsommarfirande inställt

Festkommittén vill meddela att det gemensamma midsommarfirandet är inställt även i år,  på grund av corona-viruset och riskerna för smitta.
Festkommittén passar på att önska glad sommar till alla!

Maj 21

Kallelse årsmöte 19 juni kl. 13.00 på fotbollsplan

Kallelsen har mejlats till alla som vi har e-postadress till. Några studsade dock, kontakta styrelsen på alholmen@gmail.com och lämna rätt e-postadress. Ni som inte uppgett e-postadress får handlingarna på posten.

Du hittar även årsmöteshandlingarna här:

ALHOLMEN Kallelse alla handlingar

Coronaviruset innebär smittorisker och restriktioner så därför kommer vi även i år att ta bort bänkarna för att deltagarna inte ska sitta för tätt. Det är allas ansvar att hålla avstånd, vi behöver hålla ca 2 meter mellan varandra. Om restriktionen gäller då årsmötet hålls kom enbart en person per tomt till mötet. Det är möjligt att lämna fullmakt. En tillfällig lagändring gör att en person kan ha fullmakt från fler personer.

Välkomna!

/Styrelsen

Maj 19

Resumé styrelsemöte 2021-05-09

Vår ansökan om bidrag för miljöinvestering gicks igenom med anledning av Skogsstyrelsens besök på Alholmen. Vi beviljades det lägsta bidragsbeloppet. Skogsstyrelsen har föreslagit åtgärder bland annat ringbarkning, kraftig utglesning av björk och asp samt gynna hasselbuketter och lind. Information till medlemmarna kommer att tas fram.

Rapporterades från arbetet med att stärka röjledarnas roll och protokollet från det första röjledarmötet gicks igenom.

Styrelsens rutiner för beslut mellan mötena gicks igenom.

Sopkärlen öppnades 1 april och första hämtningen var 3 maj. Soporna hämtas lika många gånger som tidigare år men tätare under sommaren. Ny sopguide från kommunen kommer anslås på anslagstavlorna och hemsidan. Om vi får ner volymen så får vi grovsophämtning i stället.

Handlingar inför årsmötet den 19 juni klockan 13 på fotbollsplanen bereddes. Verksamhetsplanen och förslag till avgifter togs fram.

Uppdrags- och åtgärdslistan från förra året gicks igenom och uppdaterades i enlighet med beslut från mötet. Ekonomin gicks igenom. Följdes upp vissa åtgärder och uppdrag som inte låg på uppdragslistan. Noterades att föreningen har nya medlemmar på tre fastigheter. Priset på passbåtsturerna ändras inte. Konstaterades också att föreningen bör fundera på hur vi ska göra framöver då passbåten har många år på nacken, vi vet inte hur länge båten håller. Tillsattes ny arbetsgrupp som tar fram rekommendation för körning med fyrhjulingar på ön.

Nästa möte är den 13 juni 2021.

Maj 08

Passbåtsturerna inställda tillfälligt

Passbåtsturerna är inställda p g a tillfällig sjukdom. Men troligen går det att boka igen från torsdag kommande vecka. Under tiden hoppas vi på att ni kan samåka med grannar.

/styrelsen

Maj 04

Årsmöte

Årsmötet planeras till den 19 juni kl. 13 på fotbollsplanen. Vi följer utvecklingen av pandemin och hur de restriktioner som gäller utvecklas, för ett Corona-anpassat möte. Mer information kommer här längre fram.

/styrelsen