Okt 02

Stort tack alla som röjde!

Ett stort tack till det dryga sextiotal medlemmar som deltog i höströjningen! Tillsammans uppnådde vi fina resultat under dagen!

Sep 28

Spana efter skyltarna!

På vår fina ö finns nu totalt tio skyltar uppsatta på platser med död ved, s k faunadepåer, utefter stigarna. När du kommer på höströjningen på lördag 30 september kanske du ser någon av dem – för vi ses väl på röjningen?

På skyltarna står det:

Detta är en faunadepå

Gräsgrön guldbagge(Certonia aurate)

 trivs här och är en

av arterna i underfamiljen guldbaggar.

I Sverige och hela Europa riskerar idag många insektsarter att försvinna. De bor i gamla murkna ihåliga träd och omkullfallna stammar vilka ofta avverkas och städas bort. En del arter har lyckats hålla sig kvar i gamla träd som inte huggits ner.

En faunadepå kan bestå av både grövre och klenare stockar samt grenar och kvistar. Olika fuktighet och vedkvalitet ger förutsättningar för ett större antal arter i stocken. Stockar från flera olika trädslag ger också en större bredd på arter som vi eftersträvar. Träden som depåerna byggs med har vuxit i närheten eller hämtats från ett angränsande område.

Med rätt placerade faunadepåer kan vi på ett enkelt och billigt sätt hjälpa många arter som lever av död ved, under bark och i svampar som växer på trädet. Arter bland guldbaggar, blomflugor, guldsteklar, andra skalbaggar och myror har sin huvudsakliga livsmiljö i dött trä. På köpet hjälper vi även våra insektsätande fåglar och däggdjur.

 

Vill Du veta mera kontakta Anders Karlsson, Alholmen tel: 070 4362852

Sep 23

Höströjning lördag 30 september!

Årets ordinarie röjningsdag är lördagen den 30 september, och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta. Du som har motorsåg eller röjsåg med slyklinga och kan tänka dig att använda den i röjningen – ta med den. Det behövs också så klart handredskap som busksaxar och handsågar. Continue reading

Sep 21

”Miniröjning” 16/9

Lördagen den 16/9 genomfördes en ” Miniröjning” som kan sägas vara en fortsättning på sommarens extraröjning på Telefonängen. Nu deltog tolv personer som på andra sidan stigen vid Telefonängen flitigt slog gräs och sly, räfsade ihop och körde bort. Lördagen den 30/9 är det vår ordinarie höströjning, du kommer väl? Mer info kommer.

Sep 14

Styrelsemöte 2/9

Vid styrelsemötet den 2 september diskuterades/beslöts bl a följande:

Yoshika och Lage Byström beviljades medlemskap för Alholmen1:102, som styckats av från deras tomt Alholmen 1:2.

Angående väg på Norrudden beslöt styrelsen att informera ägarna till de nya tomterna om att styrelsen inte kan ta något ansvar för om det anläggs väg på ledningsgatan som är servitutsområde. Om några anlägger väg där så har de det fulla ansvaret för eventuella ersättningskrav från servitutsinnehavaren. Styrelsen ser därför helst att den gamla befintliga stigen/vägen används. Om någon kräver att den ska göras farbar för traktor så hänskjuts frågan till årsmöte för beslut. Det finns även tomter på öns södra del som inte har transportväg. Om alla tomter ska få körbar väg medför det mycket stora kostnader för föreningen, vilken redan är i en mycket svår ekonomisk situation.

Styrelsen beslöt stänga den norra pumpen där vattnet klassats som otjänligt pga hög blyhalt – använd inte den! Östra pumpens vatten med hög radonhalt innebär att vattnet, om det ska användas, måste hanteras på korrekt sätt.

Stadgarna kommer att ses över och förslag till reviderade stadgar presenteras till nästa årsmöte.

Styrelsen har fått in klagomål om att vägen till norra bryggan körts sönder. Styrelsen framhåller att fyrhjulingar kan användas för transporter på ön, men inte bara persontransport av sig själv. Vi kör med aktsamhet och återställer sådant som ev.förstörts.

Även många klagomål om grävlingar och minkar. Två grävlingsfällor är utplacerade men hittills ingen fångst. Den som har bekymmer med grävlingar kan kontakta jaktledaren Hans Thunholm så kan fällorna flyttas dit. Två minkfällor ska köpas in.

Provkräftfiske (=0 kräftor) visade att kräftfiskeförbudet fortfarande behövs för att skydda de få kräftor som eventuellt finns.

Årets rådjursjakt är den 8-10 november.

Nästa styrelsemöte är den 1 oktober.

Sep 11

Mini röjning 16/9

Nu på lördag har vi tänkt att ha en liten mini röjning, ca 2-3 timmar bara, om du är intresserad att delta, kom till fotbollsplanen vid kl. 10 , frågor?? kontakta ordförande Anders K.

 

Annars är ordinarie höströjning den 30/9!

 

Sep 09

Dagens grovsophämtning !

Dagens grovsophämtning är återigen välbesökt och framförallt välbehövlig, containrarna blev fulla fort, vilket skapade lite problem med att alla blev inte av med sina sopor, någonting vi får ta med oss tills nästa år, när vi pratar med kommunen.

Sep 07

Grovsophämtning 9/9

Har nu ringt och kollat med Ekerö Rederi, och dom bekräftar att det nu ska fungera med grovsophämtning nu på lördag, mellan kl. 10 och 13

Välkomna.

Sep 01

Grovsophämtningen INSTÄLLD

Då är grovsophämtningen inställd 2/9 pga. sjukdom!!

Hjälp oss och sprid detta vidare till era grannar, så slipper dom traska ner till södra bryggan imorgon i onödan!!

 

Ekerö rederi meddelar att vi gör ett nytt försök nästa lördag, den 9/9 kl 10-13, så då hoppas vi på att dom är friska till dess!!

Mvh

Styrelsen.

Aug 30

En liten påminnelse!

Påminnelse om grovsophämtningen nu på lördag, se tidigare inlägg om vad som får kastas!

Ha det gott så länge…..