Sep 09

Dagens grovsophämtning !

Dagens grovsophämtning är återigen välbesökt och framförallt välbehövlig, containrarna blev fulla fort, vilket skapade lite problem med att alla blev inte av med sina sopor, någonting vi får ta med oss tills nästa år, när vi pratar med kommunen.

Sep 07

Grovsophämtning 9/9

Har nu ringt och kollat med Ekerö Rederi, och dom bekräftar att det nu ska fungera med grovsophämtning nu på lördag, mellan kl. 10 och 13

Välkomna.

Sep 01

Grovsophämtningen INSTÄLLD

Då är grovsophämtningen inställd 2/9 pga. sjukdom!!

Hjälp oss och sprid detta vidare till era grannar, så slipper dom traska ner till södra bryggan imorgon i onödan!!

 

Ekerö rederi meddelar att vi gör ett nytt försök nästa lördag, den 9/9 kl 10-13, så då hoppas vi på att dom är friska till dess!!

Mvh

Styrelsen.

Aug 30

En liten påminnelse!

Påminnelse om grovsophämtningen nu på lördag, se tidigare inlägg om vad som får kastas!

Ha det gott så länge…..

Aug 20

Fakturor på årsavgiften


Det är flera medlemmar som hört av sig om att dem inte fått årets faktura på årsavgiften, vi vet att dom är skickade, men inte vart dom tagit vägen??

Är adressen rätt??

Hur som helst, saknar ni fakturan, var snäll och hör av er på mail till styrelsen, meddela gärna om ni kan ta emot den på e-post, även i fram tiden.

Och ni som har fått fakturan, och vill ha den på mail, meddela oss det är ni snälla.

Det blir ganska mycket pengar i porto på nästan 100 fastigheter med utskick i olika slag!

Allt gott, ha det bra…..

Aug 19

Grovsophämtning

Grovsophämtning 2 september 2017

Den 2 september kl. 10.00-13.00 finns möjlighet att lämna grovsopor i fem containers vid Södra bryggan. Soporna får absolut inte ställas där i förväg, och du själv ansvarar för att slänga dem i rätt container.

Brännbart grovavfall
Plast (ej PVC-rör), byggvirke, böcker, madrasser, pärmar, klädda möbler, tyg, mattor, laminatgolv, fönster med träram, takpapp, bildäck utan fälg.

Ej brännbart
Glas (ej förpackningar), porslin, WC, handfat, PVC-rör, isolering mineral och glasull.

Metallskrot
Badkar, metallrör, cykel, nätstängsel, verktyg, fönster o dörrar med metallstomme, elkablar, möbler med metallstomme, plåt.

Vitvaror/elavfall
Kyl/frys, tvättmaskin, torkskåp, spisfläkt, köksfläkt, ugn och spis (elektrisk), diskmaskin, frysbox, hushållsapparater, dator, mobiltelefon, elektronisk badrumsvåg, batteriladdare, dammsugare – och annat med sladd!

Tryckimpregnerat virke, detta är på försök, inte säkert att möjligheten kommer igen andra år! grovavfall
Plast (ej PVC-rör), byggvirke, böcker, madrasser, pärmar, klädda möbler, tyg, mattor, laminatgolv, fönster med träram, takpapp, bildäck utan fälg.

Ej brännbart
Glas (ej förpackningar), porslin, WC, handfat, PVC-rör, isolering mineral och glasull.

Metallskrot
Badkar, metallrör, cykel, nätstängsel, verktyg, fönster o dörrar med metallstomme, elkablar, möbler med metallstomme, plåt.

Vitvaror/elavfall
Kyl/frys, tvättmaskin, torkskåp, spisfläkt, köksfläkt, ugn och spis (elektrisk), diskmaskin, frysbox, hushållsapparater, dator, mobiltelefon, elektronisk badrumsvåg, batteriladdare, dammsugare – och annat med sladd!

Tryckimpregnerat virke, detta är på försök, inte säkert att möjligheten kommer igen andra år!

Aug 17

Vattenprover på pumparna

Vattenprover 2017

Brunnarnas numrering och analysresultat
1. Södra pumpen (vid 1:5)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Sulfat, Turbiditet, Järn, Natrium samt Uran
2. Östra pumpen (vid 1:73)
Otjänlig, för mycket Radon, Radon är en gas som förvinner vid luftning/vispning/omskakning av vattnet
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Järn, Kalcium, Koppar, Hårdhet samt Uran
3. Norra pumpen (vid 1:57)
Otjänlig, för mycket bly som kan vara hälsovådlig
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn Samt Koppar
4. Pump vid fotbollsplan (vid 1:36)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn samt Natrium
5. Västra pumpen (vid 1:97)
Tjänlig med anmärkning; med avseende av Natrium och Uran

Tjänligt
Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Otjänligt
Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

Tjänligt med anmärkning
Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också ”enbart” ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.

Hur man tolkar analyssvaren finns på Alcontrols hemsida
Länk: http://se.alcontrol.com/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/Test_av_ditt_Brunnsvatten_2017.pdf#page=4

Provresultaten:

Provrapport 17279844 klar Märkning pump 1

Provrapport 17279841 klar Märkning Pump 2

Provrapport 17279842 klar Märkning Pump 3

Provrapport 17279843 klar Märkning Pump 4

Provrapport 17279845 klar Märkning pump 5

Aug 02

Loppmarknad

Glöm inte loppmarknaden nu på lördag 5/8 klockan 14.00, som anordnads av festkommittén.

En mycket uppskattad, trevlig och social tillställning, så hem och leta i gömmorna ……..

 

Aug 01

Styrelsemöte 28/7

Vid styrelsemötet den 28 juli diskuterades/ beslöts bland annat följande:

Ekonomin är ytterst ansträngd, och en stående punkt på dagordningen. Den elektrikerfaktura som tidigare styrelse aviserade är på 35 750 kr inklusive moms ( den uppgivna summan 28 000 kr var exklusive moms).

Några medlemmar har hört av sig då de inte fått någon faktura på årsavgiften eller fått dubbla sådana.

Det kommer inte att finnas tillräckligt med pengar i kassan för att betala ut arvodet till tidigare styrelse nu i augusti vilket är brukligt, utan det får göras när det finns pengar.

Skriftligt avtal har slutits med passbåtsföraren där hans utlägg om cirka 20 000 kr kvittas mot elkostnader för passbåtsstugan t o m april-17, därefter ska han betala elen.

Två medlemmar har generöst skänkt/ kommer att skänka virke som kan användas till en del av återstående renoveringsbehov i stugan.

Uppropet om att skänka flytvästar till passbåten gav mycket positivt resultat med 12 västar, så nu finns 14 västar. Loggbok kommer att införas för passbåten.

Föreningens gästbåtplatser, två vid Norra och en vid Södra bryggan, kommer att märkas upp. I avvaktan bokningssystem får den som har båtburna gäster höra av sig till hamnkapten för tillstånd.

I och med återinförande av fem röjlag behöver lika många röjledare utses till höströjningen, öfogden kommer att i första hand höra sig för med tidigare röjledare.

Lamporna på Norra och Södra bryggan behöver bytas ut, och två nya lampor med LED har beslutats köpas in för 3 410 kr ( en tredjedel av normalpris). Eluttaget i norra belysningsstolpen kommer tas bort då det inte är rimligt att passbåtsföraren ska bekosta medlemmarnas elanvändning där (annan lösning diskuteras).

Portot för utskick av årsmöteshandlingar och fakturor är kostsamt, och en elektronisk hantering vore gratis och smidigare. Styrelsen avser att successivt på sikt genomföra utskick per mejl till de som har mejlkonto, detta efter förankring och förberedelser.

Matrikeln har uppdaterats, och kommer att tryckas upp och delas ut i samband med nästa årsmöte.

Nästa styrelsemöte är den 2 september.

 

Jul 29

Sommarröjningen

Tack alla frivilliga som ställde upp på sommar röjet!. Vi var 40 tappra själar som röjde östra ängen och telefonplan allt enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, detta arbete kommer att gynna vår ö då vi kommer att få mer insekter och därmed fler fåglar som vill bo i vår direkta närhet.
Totalt pågick röjet i nästan fem timmar i väldigt varmt klimat så vi var flera som såg dubbelt till slut. Tack även de snälla själar som kom ner till ängarna med vatten kaffe och tårta!!!
Korv och bröd var ett välkommet inslag vid halv ett tiden och vi såg att det fanns mycket att diskutera vid den här sammankomsten.

Nu hoppas vi på ett stort deltagande vid nästa träff då höströjet infaller en 30:e september då kommer vi fortsätta arbetet med att värna om den fina natur vi har på Alholmen.

Öfogde Baldefors

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg