Jun 05

Medlemsavgiften

Nu är avierna för medlemsavgiften utskickad och ska ha landat i era mejlpostlådor om ni har uppgett mejladress, annars i era vanliga postlådor. Hör av dig om du har ändrat adress – mejladress eller vanlig adress –  på alholmen@gmail.com

/styrelse

 

Jun 01

Aktuellt från styrelsen

Tack!

Stort tack för att så många kom på årsmötet, trots vädret, 59 tomter var representerade! Protokollet läggs ut så snart det är klart och justerat.

Nu växer det så det knakar!

Vi får hjälpas åt att klippa öns stigar och rågångar, både markvegetation och buskar, för allas framkomlighet.

Avfallshantering

Kommunen bistår med informationsblad om avfallshantering. Läs gärna Infobrev Alholmen och Gräsholmen 2022

Resumé styrelsemöte 2022-05-14

Även detta styrelsemöte ägnades främst åt förberedelse av årsmötet. Möte hade hållits med kommunen om avfallshantering. Diskuterades en lösning med container i Slut. Gräsholmens ordförande deltog också. Det skulle sänka kostnaderna med hälften, och även ge inkomster till Slut-föreningen. Det finns nytt infoblad om avfallshantering som kommer anslås på anslagstavlorna och finnas på hemsidan. Två fastigheter har nya ägare, 1:90 och 1:4. Dansbanan saknar nu enbart ett räcke bakom bodarna och luckan, dörrar samt inredning ska färdigställas. Kommer kallas till en arbetsdag.

/Styrelsen

Maj 30

Midsommarfirande på Alholmen

Äntligen får vi fira midsommar gemensamt på ön! Festkommittén välkomnar till midsommarfirande:

Midsommarafton

14:30 Midsommarängen, lekar, lotter, fiskedamm och dans. Saft och bullar till alla barn.

21:30 Dans på dansbanan.

Midsommardagen

14:00 Fotboll på fotbollsplanen.

20:00 Brännboll på fotbollsplanen.

 

Maj 28

Påminner om årsmötet i dag

Välkomna kl 13 idag 28 maj på årsmötet på fotbollsplanen!

Apr 26

Kallelse årsmöte 28 maj kl. 13.00 på fotbollsplanen

 

Kallelsen och handlingar har mejlats den 20 april till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten.

Handlingarna: AET årsmöte 2022 alla handlingar

Välkomna på årsmötet! 

/Styrelsen

Apr 19

Resumé styrelsemöte 2022-04-02

Styrelsemötet ägnades åt genomgång och beslut om årsmöteshandlingarna, bland annat slutlig version av styrelsens förslag om passbåtsdrift, förslag på årsavgifter och verksamhetsplan. En motion hade inkommit. Kallelse och handlingar skickas ut i mitten av april, tidigast sex veckor innan årsmötet 28 maj. Ekonomin gicks igenom, den är stabil. Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom.

Sopkärlen öppnade 1 april. Datum för sophämtning 2022: 2/5, 30/5, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 29/8, 26/9, 7/11. I år blir det grovsophämtning. Styrelsen återkommer med datum, vad som får kastas etc.

Diskuterades projekt för höströjningen bland annat från norra udden ner till norra passbåtsbryggan. Projektet ingår i verksamhetsplanen och upprop görs om projektledare. Inga nya medlemmar just nu, men kommer tillkomma under våren då en fastighet bytt ägare.

Nästa möte den 14 maj.

 

Apr 17

Hjärtstartaren

Från och med i dag, 17 april, är hjärtstartaren på plats vid lekstugan vid passbåtsstugan. 

Apr 03

Sopkärlen

Vintern släpper inte riktigt taget. Nätterna är kalla och vi får vänta lite till innan isen gett sig. Men på Alholmen  går det nu att kasta hushållssopor. Kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 2 maj.

Vi ser fram emot en fin vår!

/Styrelsen

Mar 14

Resumé styrelsemöte 2022-02-17

Första styrelsemötet för året. Datum för årsmötet beslutades till 2022-05-28 kl. 13.00. Förvaltningsberättelsen för 2021 beslutades och skickas till revisorerna.

Beslutades om styrelsens förslag angående passbåtsdriften. Fyra förslag hade tagits fram under vintern, med kalkyler till varje förslag och även stadgeändringsförslag fanns i utkastform. Beslutades att lägga fram alla fyra förslagen till årsmötet som får diskutera och ta beslut. Styrelsen kommer rekommendera ett av förslagen, vilket framgår av handlingen.

Nya röjningsrutiner, i projektform har beslutats, och omfattar skötsel av allmänningar och fast egendom. Ett nytt projekt föreslogs, norr om midsommarängen och mellan stamfastigheten och stigen, där vi kommer följa Skogsstyrelsens plan om urglesning, ringbarkning m.m. Höströjningsdagar fortsätter som tidigare år. Röjning och projekt diskuteras vidare på styrelsemötet den 2 april. Projekten kommer presenteras i verksamhetsplanen.

Nästa styrelsemöte lördagen den 2 april.

Jan 27

Motioner till årsmöte

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2022. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen