Jul 26

Ny styrelse för Alholmens tomtägareförening

checklist-ny

Alholmens ekonomiska tomtägareförening har fått en ny styrelse för 2016-2017.

Fram till nästa årsmöte, ser styrelsen ut så här:
• Krister Pettersson, ordförande
• Linus Brohult, sekreterare
• Hans Ulriksson, kassör (endast till nästa årsmöte)
• Ahmad Jazeb, öfogde
• Leif Wallman, hamnkapten
• Göran Henecke, suppleant
• Katarina Shyberg, suppleant
Styrelsen nås via mejladressen alholmen@gmail.com.

Från och med i år är ansvarsområdena följande:
• Ordföranden leder styrelsen.
• Sekreteraren är ansvarig för protokoll, korrespondens, hemsida, facebooksida, anslagstavlor och medlemsregister. Anmäl eventuella adressändringar till alholmen@gmail.com.
• Kassören är ansvarig för bokföring, fakturering och övrig ekonomisk förvaltning.
• Öfogden är ansvarig för röjningar på föreningens mark, pumpar och övriga tekniska tillgångar.
• Hamnkaptenen är ansvarig för föreningens bryggor och passbåtstrafiken.