Sista dag för motioner och nominering

Sista dag för att lämna in motioner till årsmötet samt nomineringar till ”Årets Alholmare 2020”.