Höströjning

Höströjning, samling på fotbollsplanen kl. 10:00.