Första dag att slänga hushållssopor

Första möjliga dag att slänga sopor i sopbehållarna.