Sep 07

Resumé styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2022-08-20

Det extra föreningsmötet diskuterades och gicks igenom. Årsmötesprotokollet gicks igenom angående uppdraget att utreda gästmedlemskap. Informerades om att Transportstyrelsen kommer och tittar på passbåten. Arbetsgruppen om passbåtsverksamheten, som bildades efter årsmötet, var inbjuden till styrelsemötet och deltog med två medlemmar. Diskuterades de olika synsätten – arbetsgruppens (publicerades på Facebook sidan Vackra Alholmen 2022-08-05 och refererades på hemsidan www.Alholmen.nu 2022-08-07) och styrelsens (fyra alternativ på årsmötet).

Beslutades att föreningen ger presentkort till de som kör egna röjsågar/motorsåg på röjdagen. Beslutades köpa in ytterligare två röjsågar, klingor, växelhus, bensin etc. inför röjdagen. Nästan alla medlemsavgifter var inbetalda. Namn på nya styrelseledamöter har skickats till Bolagsverket. Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom och daterades upp. Det är fortfarande medlemmar som önskar låna släpet som föreningen tillhandahåller gratis till medlemmarna för att köra grovsopor. Nästa möte hålls efter extra föreningsmöte.

Styrelsebeslut 2022-08-24

Beslutades ställa in extra föreningsmötet.

/Styrelsen