Jun 09

Resumé styrelsemöte 2024-06-09

Tredje styrelsemötet för året. Ekonomin gicks igenom. Gick igenom återstående förberedelser inför årsmöte där valberedningen rapporterade från sin sida.

Grovsophämtning kommer ske en helg 2024. Datum och mer info kommer.

Datum för slåtter och för höströjning sattes. Stora röjningen sker 12/10. Östra ängen slår vi 3 augusti och räfsar den 10 augusti. Projektledare är Anders Karlsson. Telefonängen slår vi den 10 augusti och räfsar den 17 augusti. Projektledare är Peter Jakobsson.

Nästa möte hålls efter årsmötet.