Jul 08

Nytt från styrelsen

Uppdaterad info

Holkbygge och loppis 

Den 23 juli är det holkbygge på fotbollsplan samtidigt som loppisen pågår. Loppisen är en kombinerad loppis på fotbollsplanen och vandringsloppis. Start klockan 12.00.

 

 

Slåtter av ängarna 

Östra ängen slår vi den 24 juli och räfsar en vecka senare.

Telefonängen slår vi den 31 juli och räfsar en vecka senare.

 

 

 

 

 

Resumé från konstituerande styrelsemöte 2022-05-28

Styrelsen konstituerade sig, men det är årsmötet som utser samtliga poster. Två nya ledamöter: Charlotte de Besche och Jenny de Jong. Styrelsen består av: ordförande  Anders Karlsson, sekreterare Susann Asplund Johansson, kassör Hans Melander, hamnkapten Hans Thunholm, öfogde Charlotte de Besche, suppleanterna Björn Danell, Anton Lind och Jenny de Jong.

Beslutades firmatecknare och attestordning som tidigare; ordförande Anders Karlsson och kassör Hans Melander i förening är firmatecknare. I enlighet med tidigare attesterar kassören fakturor under 10 tkr, och ordföranden attesterar fakturor på 10 tkr och summor därutöver.

Styrelsen siktar på extra årsmöte, i början av augusti. Nästa styrelsemöte i början av juli.

Resumé från styrelsemöte 2022-07-02

Två nya ledamöter hälsades välkomna i styrelsen. Ekonomin, uppdrags- och åtgärdslistan, verksamhetsplanen och uppdrag från årsmötet gicks igenom, bl a uppdrag av årsmötet att utreda gästmedlemskap i föreningen. Beslutades kalla till ett extra årsmöte den 27 augusti kl. 10.00.

Flera datum slogs fast, bl a slåtter av Östra ängen den 24 juli och Telefonängen den 31 juli samt höströjningen den 1 oktober. Projekt som ska startas upp:

  • Norra stigen ner till passbåtsbryggan. Bra om tomtägarna ingår i projektgruppen. Projektledare Charlotte De Besche.
  • Projekt enligt Skogsstyrelsens råd för telefonängen och öster om telefonängen. Projektplan finns. Projektledare Anders Karlsson.
  • Bifallen motion om att skapa badstrand. Projektledare Anna Gulyas.

Datum för holkbygge och loppis sattes till den 23 juli. Loppisen blir en kombination av vandringsloppis och loppis på fotbollsplan.

När det gäller passbåtsverksamheten beslutades att stötta en ny passbåtsförening ekonomisk i uppstarten. Styrelsen hade inte fått in några förslag på tillfällig passbåtsförare efter uppropet på föreningens hemsidan.

Det behövs en plan för skötsel av stigar, styrelsen kommer prata med några tomtägare att sköta detta löpande, det finns en karta att utgå ifrån. Arbetsgrupp bildades. Styrelsen planerar gemensamt styrelsemöte med, och studiebesök hos, Nibbla koloniområde på Munsö samt nytt studiebesök i Väsby hage då även andra intresserade medlemmar kan delta.