Jun 08

Ny informationsskrift om Alholmen

Skanna juni 8, 2020

Nu finns en ny informationsskrift om Alholmen med information om tomtägareföreningen, informationsforum, allmänningarna, dricks- och hushållsvatten, passbåten, ispromenad och isekor, bryggplats och gästbåtplatser, fiske, festligheter och aktiviteter, buller, sopor, djur och växter, eldning och åtgärder vid brand och akut sjukdomsfall/olycka.
Du hittar den på hemsidan under ” Alholmens tomtäg.för”, ”information om Alholmen juni 2020”, eller klicka på länken här i inlägget. Läs gärna!

Trevlig sommar!

Styrelsen